Vacancies

Ponuka stáže v IOM na oddelení programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR)

This article is published only in Slovak language.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) hľadá šikovných študentov a študentky na stáž do tímu, ktorý pomáha migrantom pri návrate domov. Úspešní uchádzači sa počas 3-mesačnej stáže zoznámia s programom AVRR (www.avr.iom.sk), získajú skúsenosti s prácou na projekte financovaného EÚ a s fungovaním medzinárodnej organizácie. Zapojte sa do tohto zaujímavého projektu a prihláste sa na stáž do 28. júna 2015. Predpokladaný nástup na stáž: júl 2015 v Úrade IOM v Bratislave. Viac informácií.

Read more...