Vacancies

VACANCY NOTICE: Project Assistant – Counter-Trafficking Unit

Office of the International Organization for Migration (IOM) in the Slovak Republic is seeking a candidate for the position of a Project Assistant in Counter-Trafficking Unit. For more information about the activities of IOM in the Slovak Republic see www.iom.sk.

Read more...

Ponuka stáže na oddelení presídľovania utečencov a dobrovoľných návratov v Úrade IOM v Košiciach

This article is published only in Slovak language.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) hľadá šikovných študentov a študentky na stáž na oddelenie presídľovania utečencov a dobrovoľných návratov v Úrade IOM v Košiciach. Úspešní uchádzači sa počas 3-mesačnej stáže zoznámia s programom presídľovania utečencov a AVRR (www.avr.iom.sk), získajú skúsenosti s prácou na projekte financovaného EÚ a s fungovaním medzinárodnej organizácie. Zapojte sa do tohto zaujímavého projektu a prihláste sa na stáž do 5. augusta 2015. Predpokladaný nástup na stáž: august 2015 v Úrade IOM v Košiciach.

Read more...