SAFE – informačná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s partnerskými organizáciami z Českej republiky, Poľska a  Maďarska realizuje v roku 2016 projekt SAFE – smart,  aware, free, enjoy, informačná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi. V rámci projektu je plánované vytvorenie mobilnej aplikácie, pomocou ktorej sa najmä mladí ľudia dozvedia, ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi.

Mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad je voľne dostupná v Google Play a App Store (pre Androidy a iOS) a na webovej stránke www.safe.iom.sk v piatich jazykových verziách: v slovenskej, českej, poľskej, maďarskej a anglickej. IOM vytvorila tiež stručný manuál, s ktorým je možné využiť aplikáciu aj pri výučbe na základných a stredných školách.

Podpora projektu SAFE – smart, aware, free, enjoy, informačná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi:

logo visegrad fund 400

Projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
www.visegradfund.org

logo netherlands emb

Projekt finančne podporilo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave.
http://slovakia.nlembassy.org

logo iom-oim blue

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – realizátor projektu a kampane.
www.iom.sk

logo-la-strada-cz

La Strada Czech Republic – partner projektu.
www.strada.cz

logo-la-strada-pl

La Strada – Foundation against Trafficking and Slavery – partner projektu.
www.strada.org.pl

logo baptista hu3

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány – partner projektu.
www.baptistasegely.hu, www.hbaid.org

logo beesafe

Vytvorenie aplikácie SAFE podporila spoločnosť BeeSafe, s. r. o.
http://beesafe.me