Štatistiky aktivít IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku v rokoch 2006 až 2016 identifikovala 213 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 132 žien a 81 mužov. Z toho 162 obetí prijalo pomoc IOM a vstúpilo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, 123 z nich IOM pomohla pri návrate na Slovensko. Do konca roku 2014 IOM poskytla 139 obetiam po návrate aj služby, ktoré im pomáhajú opäť sa vrátiť do bežného života – najčastejšie sociálnu asistenciu, psychologické a sociálne poradenstvo a pomoc pri orientácii na trhu práce.

V rokoch 2015 a 2016 IOM zaisťovala bezpečný návrat identifikovaných obetí do krajiny pôvodu. Po návrate mohli obete využiť služby ďalších organizácií, ktoré poskytujú nadväzujúcu pomoc a podporu.

Najčastejšou krajinou, v ktorej sú Slováci v posledných rokoch vykorisťovaní, zostáva Veľká Británia. Celkovo v nej boli za roky 2011 – 2016 obchodované dve tretiny (65 %) všetkých klientov IOM.

IOM v roku 2016 celkovo identifikovala 10 obetí obchodovania s ľuďmi. Takmer dve tretiny (60 %) všetkých identifikovaných prípadov bolo obchodovaných za účelom nútenej práce. V ostatných prípadoch išlo o obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania (30 %) a v jednom o nútený sobáš. Z celkového počtu identifikovaných obetí IOM v roku 2016 asistovala pri návrate do krajiny pôvodu šiestim osobám.

V rokoch 2008 až 2014 pracovníci IOM poskytli celkovo 7 420 konzultácií a prostredníctvom linky 0800 800 818 sa im podarilo identifikovať a pomôcť tridsiatim siedmim obetiam obchodovania s ľuďmi. Od 15. decembra 2014 Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 prevádzkuje Slovenské krízové centrum Dotyk.

Pracovníci IOM od roku 2008 do konca roka 2016 v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a s podporou ďalších donorov lektorovali 134 odborných vzdelávacích podujatí, ktorými vyškolili 2 377 odborných pracovníkov. Školenia im pomáhajú vykonávať prevenciu obchodovania s ľuďmi a identifikovať obete obchodovania s ľuďmi.