Informujte a vzdelávajte – zapojte sa do boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Pre pedagógov, psychologických poradcov, policajných špecialistov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov mimovládnych organizácií a ďalších je k dispozícii prevenčný film 0800 800 818. Je  voľne dostupný na Youtube stránke IOM, odkiaľ je možné ho priamo premietať.

Pracovníci IOM vám po dohode poskytnú metodický materiál, ktorý obsahuje interaktívne aktivity a tipy na použitie filmu pri zvyšovaní povedomia o obchodovaní s ľuďmi medzi študentmi, ohrozenými skupinami obyvateľstva a pod.

Kontaktuje nás.