Newsletter

    Aktuálne číslo:
  • Newsletter IOM Slovensko 2/2017

Kontakty

IOM Bratislava

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Grösslingová 35
811 09 Bratislava I
Fax: +421 2 5263 0093
Email: bratislavaInfo@iom.int
Web: www.iom.sk

Migračné informačné centrum IOM (MIC)
Tel.: +421 2 5263 0023
Zvýhodnená linka: 0850 211 478
Email: mic@iom.int
Web: www.mic.iom.sk

Otváracie hodiny – MIC Bratislava:
Pondelok: 9.00 – 17.00
Utorok: 9.00 – 17.00
Streda: 13.00 – 17.00
Štvrtok: 9.00 – 17.00
Piatok: len objednaní klienti

Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií
Tel.: +421 2 5263 1598
Zvýhodnená linka: 0850 211 262
Email: returnhome@iom.int
Web: www.avr.iom.sk

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Tel.: +421 2 5249 0511
Informačná linka o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní: +421 907 787 374
Email: helplinka@iom.int
Web: www.bezpecnecestovanie.iom.sk
Mobilná aplikácia SAFE: www.safe.iom.sk

Európska migračná sieť – Národný kontaktný bod v SR
Tel.: +421 2 5262 3335
Email: ncpslovakia@iom.int
Web: www.emn.sk

Presídľovanie utečencov
Tel.: +421 2 5262 3338
Email: iombratislavaresettlement@iom.int

Kontakt pre médiá:
Tel.: +421 2 5273 3791
E-mail: iombratislavamedia@iom.int

Administratívne a finančné oddelenie IOM Bratislava:
Tel.: +421 2 5263 1597

IOM Košice

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Poštová 1
040 01 Košice
Tel.: +421 55 625 8662
Fax: +421 55 699 8499
Email: iomkosice@iom.int
Web: www.iom.sk

Otváracie hodiny – Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Košiciach:
Pondelok: 13.00 – 17.00
Utorok: 13.00 – 17.00
Streda: 13.00 – 17.00
Štvrtok: 13.00 – 17.00
Piatok: len objednaní klienti

Ústredie IOM

International Organization for Migration (IOM)
17, Route des Morillons
CH-1211 Ženeva 19
Švajčiarsko
Tel.: +41 22 717 9111
Fax: +41 22 798 6150
Email: hq@iom.int
Web: www.iom.int