Newsletter

    Aktuálne číslo:
  • Newsletter IOM Slovensko 2/2017

Novinky a podujatia

IOM vyškolila 111 odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v priebehu októbra a novembra 2015 uskutočnila šesť tréningov pre 111 pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných a nízkoprahových zariadení a terénnych sociálnych pracovníkov z celého Slovenska.

Čítať ďalej...

Komplexné poradenstvo počas INFO dní v roku 2015 využilo 138 cudzincov z 30 krajín

Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Bratislave a Košiciach v roku 2015 uskutočnilo osem INFO dní pre cudzincov. Tento model integrovaného poradenstva umožnilo migrantom vybaviť si agendu a na jednom mieste získať informácie naraz od právnych konzultantov MIC, príslušníkov oddelení cudzineckej polície a pracovníkov úradov práce, oddelenia živnostenského podnikania, oddelenia štátneho občianstva a matrík a zdravotných poisťovní. Toto poradenstvo pod jednou strechou v roku využilo 138 cudzincov z 30 krajín.

Od roku 2012 MIC zorganizovalo celkovo už 21 takýchto dní integrovaného poradenstva pre cudzincov.

Čítať ďalej...

Odborníci ponúkli odporúčania pre pripravovaný Integračný program SR pre osoby s medzinárodnou ochranou

Začiatkom decembra 2015 uskutočnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku v spolupráci s Migračným úradom MV SR konferenciu Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou a Expertný okrúhly stôl.

Čítať ďalej...

2015: Aktívny a kultúrne hodnotný rok pre komunity migrantov aj slovenskú verejnosť

V roku 2015 uskutočnili zástupcovia komunít migrantov v spolupráci s Migračným informačným centrom IOM (MIC) 25 rôznych podujatí, na ktorých 2 400 návštevníkom predstavili svoju kultúru a podporili spoločenský život komunity. Prečítajte si výber zo zaujímavých akcií, ktoré priniesol tento rok bohatý na multikultúrne podujatia pre verejnosť a život komunít na Slovensku.

Čítať ďalej...

IOM prepravila ďalších 17 utečencov na Slovensko, ktoré im poskytlo dočasné útočisko

V novembri a decembri 2015 IOM prepravila na Slovensko 17 utečencov z utečeneckých táborov na Blízkom východe. Sú to rodiny s deťmi a jednotlivci zo Sudánu a Etiópie, ktorí museli opustiť svoje rodné krajiny pre hrozbu prenasledovania a strachu o vlastný život. Na dlhý čas uviazli v utečeneckých táboroch bez nádeje na návrat domov a boli vybraní na presídlenie do inej krajiny, ktorá ich prijme a poskytne im nový domov.

Čítať ďalej...

Film Aj my sme tu doma má tisícky premietnutí

Film Aj my sme tu doma je dokument o živote migrantov na Slovensku a o tom, ako ich vidia Slováci a ako sa ich názory (ne)zhodujú s realitou o migrácii. Premietať ho môžete aj v svojom meste alebo u vás doma. Film je zverejnený na YouTube stránke Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), diváci si ho tu od apríla 2013 do februára 2016 premietli už vyše 5 200-krát. Ďalšie tisícky ľudí si ho pozreli počas verejných a školských projekcií v desiatkach miest na celom Slovensku.

Čítať ďalej...

Ako vo svete a na Slovensku vnímajú migráciu

Podľa výsledkov celosvetového prieskumu v 142 krajinách sa 43 percent obyvateľov prikláňa k tomu, aby stav imigrácie do ich krajiny ostal na súčasnej úrovni, alebo sa zvýšil. Naopak, 34 percent podporuje zníženie imigrácie.

Ďalšie informácie a celé výsledky prieskumu, ktoré do správy Ako svet vníma migráciu (How the World Views Migration) spracovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so spoločnosťou Gallup, sú dostupné tu.

Čítať ďalej...

IOM Launches 2015 World Migration Report

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Geneva – On 27 October 2015, IOM launched its flagship World Migration Report 2015 – Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility. The report, the eighth in IOM’s World Migration Report series, focuses on how migration and migrants are shaping cities and how the life of migrants is shaped by cities, their people, organizations and rules.

Čítať ďalej...

Dočasné útočisko pre ďalších 66 utečencov v programe Humanitárneho transferu utečencov a osôb pod ochranou UNHCR cez územie SR

V septembri 2015 poskytla Slovenská republika na svojom území dočasné útočisko pre 66 somálskych utečencov z Eritrey. IOM ich prepravila na Slovensko a dočasne sú ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom. Rodiny s deťmi museli svoju rodnú krajinu opustiť pre pretrvávajúce konflikty a strach o vlastný život. Keďže mnohí z nich na dlhý čas uviazli v utečeneckých táboroch bez nádeje na návrat domov, bola im pridelená medzinárodná ochrana a následne boli vybratí na presídlenie do tretej krajiny. Takéto riešenie im po rokoch neistoty umožní začať odznovu v bezpečných podmienkach.

Čítať ďalej...

O migrácii a ľudských právach prednášalo 17 zahraničných a domácich odborníkov

Viac ako 60 pracovníkov verejnej správy a predstaviteľov akademickej oblasti, neziskového sektora, médií a zahraničných ambasád sa zúčastnilo na vzdelávacom seminári na tému Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva, ktorý zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (European Migration Network – EMN) v Slovenskej republike 25. – 27. augusta 2015 v Bratislave.

Čítať ďalej...

PREČÍTAJTE SI: Newsletter IOM v Slovenskej republike, číslo 1/2015 – August 2015

Pozrite si najnovšie číslo newslettra IOM na Slovensku 1/2015. Nájdete v ňom pozvánky na zaujímavé podujatia a informácie o pomoci a aktivitách IOM. Ak chcete dostávať newslettre IOM priamo do svojej e-mailovej schránky, prihlásiť sa môžete tu: http://www.iom.sk/sk/odoberanie-newslettrov-iom-bratislava.

Čítať ďalej...

IOM's Message for World Humanitarian Day (19 August): Inspiring Humanity in Challenging Times

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

IOM Director General William Lacy Swing's message for World Humanitarian Day (19 August): "Picture a scene at International Aid Headquarters in Erbil Iraq: A family has been waiting for hours in the hot sun. They need some basic information about the “who, when where” of an aid distribution…but communication has broken down, because the guard is unable to help.  He doesn’t know how to engage upward to his superiors to find an answer, nor directly to the needy—and that is how missions fail to meet their goals."

Čítať ďalej...

On World Day against Trafficking in Persons, IOM calls for renewed commitment against exploitation and trafficking

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Geneva, July 30, 2015 – Citing a new study, “Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis”, International Organization for Migration Director General William Lacy Swing called the exploitation and trafficking of victims, a growing phenomenon in a world awash in conflict and natural disasters.  

“Trafficking in persons not only flourishes during a disaster, it is a direct result of disasters, every bit as much as the infrastructural damages, the loss of life or the food shortages which garner far more attention,” said Ambassador Swing.

Čítať ďalej...

30 July: World Day against Trafficking in Persons

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

CRISIS SITUATIONS ARE LABORATORIES FOR HUMAN TRAFFICKERS, says Ambassador William Lacy Swing, the Director General of the International Organization for Migration (IOM).

"When disaster strikes, the humanitarian community rushes to respond. We mobilize resources, activate response mechanisms, send doctors, search and rescue teams, logisticians, counsellors, engineers, equipment, tarpaulins, food, medicine and water. All the paraphernalia of an emergency response, swings into action, to conflict zones, natural calamities, or man-made disasters."

Čítať ďalej...

Vzdelávanie pracovníkov úradov verejnej správy o migrácii

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) od roku 2010 do mája 2015 uskutočnila 24 tréningov a 17 workshopov pre odborníkov z rôznych inštitúcií verejnej správy, ktoré poskytujú služby cudzincom z krajín mimo EÚ. Vyše 500 účastníkov získalo zručnosti v interkultúrnej komunikácii a poznatky v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a pri vzájomnej spolupráci úradov. Účastníci desiatich workshopov sa zapojili aj do poradenských dní pre cudzincov. Ich bezplatné poradenstvo využili cudzinci z 22 krajín mimo EÚ. Viac informácií o projekte a jeho výsledkoch.

Čítať ďalej...