Pre médiá

Cieľom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) je poskytovať vyvážené a podložené informácie, na základe ktorých si médiá, partneri, donori i verejnosť môžu utvárať informovaný obraz o migrácii, integrácii, cudzincoch a ďalších témach v pôsobnosti IOM.

Táto sekcia ponúka médiám oficiálne tlačové správy a články IOM, kľúčové informácie o IOM, odporúčania a dobré rady pre novinárov, ktorí chcú spracovať a publikovať tému s informáciami o cudzincoch, a odkazy s kontaktmi na komunity migrantov, štátne a výskumné inštitúcie a organizácie pôsobiace v oblasti migrácie a integrácie cudzincov, ktoré môžu byť nápomocné novinárom pri ich práci.

Sme pripravení poskytnúť Vám aktuálne informácie o aktivitách Úradu IOM v SR a vyjadrenia k otázkam z oblasti migrácie a integrácie cudzincov.

Kontakt:
Tel.: 02 – 5273 3791
E-mail: iombratislavamedia@iom.int