Užitočné kontakty a linky

Komunity migrantov na Slovensku

Afganská komunita
Azim Farhadi, azim.farhadi1@gmail.com

 

Africké kultúrne, informačné a integračné centrum (AKIIC)
info@akiic.sk
www.akiic.sk

 

Islamská nadácia na Slovensku
info@islamweb.sk
www.islamweb.sk

 

Kubánska komunita
cubalatinoclub@gmail.com
www.kubaklub.sk

 

Vietnamská komunita
Viet Nguyen, vietphuong@zoznam.sk
Únia vietnamských žien,  Huong Gašparovská, tthuong71@yahoo.com

Medzinárodné organizácie

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
www.iom.sk (Slovenská republika), www.iom.int (Ústredie IOM)

 

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Zastupiteľský úrad v SR
www.unhcr-centraleurope.org/slovakia

Mimovládne organizácie a nadácie

Človek v ohrození, o. z.
www.clovekvohrozeni.sk

 

Liga za ľudské práva
www.hrl.sk

 

Nadácia Milana Šimečku
www.nadaciamilanasimecku.sk

 

Nadácia otvorenej spoločnosti
www.osf.sk

 

Nadácia Pontis
www.nadaciapontis.sk

 

Občianske združenie Marginal
www.marginal.sk

 

PDCS, o. z.
www.pdcs.sk

 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
www.mvro.sk

 

Slovenská humanitná rada
www.shr.sk
www.nasiutecenci.sk

 

Slovenská katolícka charita
www.charita.sk

Štátne inštitúcie

Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.sk

 

Ministerstvo vnútra SR
www.minv.sk

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR
www.mzv.sk

 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
www.snslp.sk

 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru MV SR
www.minv.sk/?uhcp

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
www.upsvar.sk

Think-tanky a výskumné inštitúcie

Centrum pre výskum etnicity a kultúry
www.cvek.sk

 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
www.governance.sk

 

Inštitút pre verejné otázky
www.ivo.sk