fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 16. septembra 2019 – Cudzinci, ktorí sa na Slovensku ocitli v neriešiteľnej situácii a rozhodnú sa pre návrat domov, nájdu informácie o pomoci aj na novej webovej stránke www.avr.iom.sk.

Pomoc pri dobrovoľnom návrate zo Slovenska domov poskytuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v SR v programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) neúspešným žiadateľom o azyl a cudzincom bez povolenia na pobyt na Slovensku, ktorí nemôžu zostať na území Slovenskej republiky, nemajú finančné prostriedky a želajú si vrátiť sa do krajiny pôvodu.

Od roku 2004 do 30. júna 2019 IOM asistovala 1 556 cudzincom pri návrate zo Slovenska do 66 krajín na celom svete. Od januára do konca júna 2019 sa s pomocou IOM vrátilo zo Slovenska 59 cudzincom do 17 krajín, najviac ich smerovalo do Srbska, na Ukrajinu a do Iraku.

Informácie o službách pri návrate domov nájdu cudzinci na webovej stránke www.avr.iom.sk v slovenčine, angličtine, ruštine a srbčine.

„Ukrajina sa drží medzi prvými piatimi krajinami s najväčším počtom dobrovoľných návratov už niekoľko rokov a za posledné dva roky sa do tejto skupiny dostalo aj Srbsko. Informácie na stránke doplníme v ďalších jazykoch, ktorými rozprávajú alebo ktorým rozumejú ďalšie početnejšie skupiny navrátilcov,“ vysvetľuje dostupné jazykové verzie webovej stránky Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR.

Cudzincom poskytuje IOM poradenstvo o návrate, registruje ich do programu, zabezpečuje im cestovný lístok, podľa potreby im pomáha pri vybavení náhradných cestovných dokumentov a na maximálne 14 dní im zabezpečuje aj ubytovanie, stravu, oblečenie a zdravotnú starostlivosť nevyhnutnú na uskutočnenie návratu. V deň návratu IOM asistuje cudzincom pri odchode zo Slovenska, pri prestupoch a po príchode do krajiny pôvodu, uvádza webová stránka.

„Navrátilci môžu tiež získať od IOM podporu, s ktorou sa stabilizujú, zabezpečia si základné životné potreby a začnú aktivity, ktorými po návrate domov zaistia živobytie pre seba a svoje rodiny,“ hovorí Zuzana Vatráľová. Od roku 2007 do konca júna 2019 IOM Slovensko takto pomohla po návrate jednotlivcom alebo rodinám v 36 krajinách.

Okrem webovej stránky cudzinci získajú informácie o pomoci pri návrate domov aj osobne v kanceláriách IOM na Grösslingovej 35 v Bratislave alebo na Poštovej 1 v Košiciach, prostredníctvom zvýhodnenej telefónnej linky 0850 211 262 alebo e-mailovej adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Všetky služby IOM v programe AVRR sú pre cudzincov bezplatné. IOM poskytuje tieto služby prostredníctvom projektu Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu, ktorý je financovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancovaný Ministerstvom vnútra SR.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Viac informácií o aktivitách IOM v programe AVRR:

Výsledky aktivít IOM Slovensko v programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií:
https://avr.iom.sk/o-programe/statistiky/

Skúsenosti cudzincov, ktorým IOM Slovensko pomohla pri návrate a po návrate domov:
https://avr.iom.sk/skusenosti/

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Podpora aktivít IOM v programe AVRR:

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.