fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 10. decembra 2019 – Jediné premietanie filmu Stranger in Paradise (Cudzinec v raji) na Slovensku v roku 2019 a následnú diskusiu s hosťami z Nepálu, Kazachstanu a Ukrajiny organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v stredu 11. decembra o 18. hodine v Kine Lumière v Bratislave.

Film Stranger in Paradise režiséra Guida Hendrikxa skúma citlivú tému rôznych emócií a postojov Európanov voči prichádzajúcim migrantom. Mentor, stvárnený Valentijnom Dhaenensom, vedie rozhovory s migrantmi, ktorí prišli do Európy po nebezpečnej trase cez Stredozemné more. V každom z troch dejstiev filmu ich konfrontuje s rôznymi reakciami Európanov – s nezáujmom a odmietaním v prvej časti, empatiou a dobrou vôľou v druhej a nezaujatým postojom s oficiálnymi pravidlami a obmedzeniami pre migrantov v tretej.

Na film nadviaže diskusia s majiteľom prvej nepálskej reštaurácie v Bratislave, kazašskou absolventkou fakulty manažmentu, ktorá sa po svojom štúdiu rozhodla ostať žiť na Slovensku, a s úspešnou zakladateľkou startupu v oblasti zdravia z Ukrajiny. Čo ich priviedlo na Slovensko? Aké boli ich očakávania pred príchodom a aká realita ich tu čakala? Ako ich prijali Slováci medzi seba? Čo sa v ich životoch zmenilo pobytom v inej krajine?

Vstup na podujatie je voľný s bezplatnými lístkami, ktoré si záujemcovia môžu vyzdvihnúť v čase otváracích hodín pokladne Kina Lumière.

„Film premietame v rámci Global Migration Film Festival na Slovensku. Festival predstavuje výnimočné filmy o jednom z najväčších fenoménov súčasnosti, ktoré divákov prenesú do často nepoznanej reality migrácie a s ktorými môžu spoločne hľadať odpovede na svoje otázky. Festival organizuje IOM každý rok vo vyše 100 krajinách sveta pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov, ktorý si pripomíname 18. decembra,“ hovorí Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

Ďalšie informácie o podujatí Cudzinec v raji – Stranger in Paradise sú dostupné na www.iom.sk a informácie o Global Migration Film Festival na www.iom.int.

Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat v roku 2017 žilo v Európskej únii 39,9 milióna migrantov, ktorí tvorili 7,8 % z 512,4 mil. obyvateľov členských krajín EÚ. Z toho 16,9 milióna migrantov boli obyvatelia inej krajiny EÚ a zvyšných 21,6 milióna boli štátni príslušníci štátov mimo Únie.

V štátoch Európskej únie podľa Eurostatu požiadalo v roku 2017 o azyl 655-tisíc ľudí z celkového počtu 712-tisíc žiadostí o azyl.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie MIC:

Migračné informačné centrum IOM (MIC) otvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku v apríli 2006 v Bratislave. Centrum je prvé a doteraz jediné informačné centrum na Slovensku, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho a sociálneho poradenstva v rôznych oblastiach života ako je pobyt, zamestnanie, podnikanie, zdravotná starostlivosť, zdravotné a sociálne zabezpečenie, rodinný život či vzdelávanie.

MIC IOM poskytuje cudzincom tiež pracovné poradenstvo, ktoré zahŕňa pomoc pri orientácii na trhu práce, hľadaní práce, komunikácii so zamestnávateľom, príprave na pracovný pohovor a pri kontaktovaní inštitúcií. Ďalšie služby centra zahŕňajú aj priamu podporu cudzincom na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikačný kurz. Okrem toho MIC IOM realizuje pre cudzincov bezplatné kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na Slovensku.

Činnosť centra sa opiera aj o dlhodobú spoluprácu so zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. Tí s podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny a zbližujú cudzincov s väčšinovou populáciou, podporujú život svojich komunít a pomáhajú svojim krajanom.

Pracovníci MIC IOM poskytujú poradenstvo v kanceláriach centra v Bratislave a Košiciach, prostredníctvom zvýhodnenej telefonickej informačnej linky 0850 211 478 a elektronickej pošty This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Komplexné informácie súvisiace s integráciou cudzincov na Slovensku sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.mic.iom.sk.

Podpora aktivít Migračného informačného centra IOM:

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.