fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 4. júla 2016 –  V Bratislave sa 6. a 7. júla uskutoční medzinárodná konferencia o návratoch migrantov z Európskej únie: Rethinking Returns from the EU: Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin, ktorú v rámci predsedníctva Slovenska v  Rade Európskej únie organizuje Európska migračná sieť (EMN).

„Cieľom konferencie je prediskutovať problematiku návratov migrantov, ktorí na území Európskej únie nemajú povolenie na pobyt ani nárok na azyl, najmä s ohľadom na situáciu a postoje krajín pôvodu. Spolupráca s krajinami pôvodu je nevyhnutná pre zvýšenie efektivity programu návratov,“ dopĺňa vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR Zuzana Vatráľová.

Na podujatí sa zúčastní európsky komisár pre vnútorné záležitosti, migráciu a občianstvo Dimitris Avramopoulos, generálny riaditeľ IOM Wiliam Lacy Swing a podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. V jednotlivých paneloch vystúpia zástupcovia ministerstiev členských štátov EÚ, poprední predstavitelia Európskej komisie, agentúry Frontex, IOM a odborníci v oblasti návratov a reintegrácií, ktorí pôsobia v Afganistane, Pakistane a v krajinách západnej a východnej Afriky.

Konferenciu organizuje IOM ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Európskou komisiou – Generálnym riaditeľstvom pre migráciu a vnútorné záležitosti.

Podrobnejšie informácie na www.emnconference.sk.

– Koniec –

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie EMN:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane na účely podpory tvorby politík Európskej únie a jej členských štátov. Medzi hlavné aktivity EMN, ktoré koordinuje Európska komisia, patrí príprava štúdií, výročných správ a Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, výmena informácií v rámci systému ad hoc otázok a organizovanie rôznych odborných stretnutí. EMN vznikla na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES a financuje ju Európska únia. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02 – 5262 3335 alebo prostredníctvom e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Viac o aktivitách EMN nájdete na webovej stránke www.emn.sk alebo http://www.ec.europa.eu/emn.

 

0
0
0
s2smodern