fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 1. júna 2016 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) spustila novú webovú stránku www.bezpecnecestovanie.iom.sk. Je určená pre všetkých, ktorí cestujú alebo chcú pracovať v zahraničí. Stránka upozorňuje aj na riziká obchodovania s ľuďmi a radí, ako sa nestať obeťou moderných otrokárov a čo robiť v krízovej situácii.

„Každý, kto cestuje do zahraničia za prácou bez dostatočných informácií, sa vystavuje riziku, že sa stane obeťou obchodovania s ľuďmi. Webová stránka ponúka užitočné rady, ako bezpečne vycestovať, ako si nájsť prácu v zahraničí, naplánovať pobyt, ale aj kde hľadať v prípade potreby pomoc,“ vyjadrila sa Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR.

Okrem poradenstva IOM vzdeláva odborníkov o tom, ako zvyšovať povedomie ohrozených skupín o rizikách obchodovania s ľuďmi a ako identifikovať obete moderných otrokárov. V roku 2015 IOM školila 22 konzulárnych pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) a ďalších 130 pracovníkov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, detských domovov, reedukačných a nízkoprahových zariadení a terénnych sociálnych pracovníkov z celého Slovenska. Účastníci školení, ale aj pedagógovia, preventisti a široká verejnosť môžu v svojej praxi v rámci vzdelávania na školách a ohrozených cieľových skupín okrem zdrojov na stránke www.bezpecnecestovanie.iom.sk využiť aj aktualizovanú brožúru Ako sa nestratiť vo svete a nový tréningový manuál Prevencia obchodovania s ľuďmi, ktoré IOM vydala v roku 2016 a sú voľne dostupné na webovej stránke www.iom.sk.

V manuáli sú obsiahnuté základné informácie o problematike obchodovania s ľuďmi a konkrétne aktivity, prostredníctvom ktorých možu vytvoriť zaujímavý program s informáciami pre mladých ľudí o hrozbe obchodovania s ľuďmi a o rizikách práce v zahraničí, poskytnúť im rady ako bezpečne cestovať a odporúčania, ktoré im pomôžu vyvarovať sa pasci obchodníkov s ľuďmi. Užitočné rady na cesty a hľadanie si práce v zahraničí nájdu mladí ľudia v brožúre Ako sa nestratiť vo svete.

IOM pokračuje vo vzdelávaní odborníkov aj v roku 2016. V spolupráci s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi prevenciu kriminality MV SR a MZVEZ SR pracovníci IOM uskutočňujú školenia konzulárnych pracovníkov na posilnenie súčinnosti orgánov SR pri pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

IOM na Slovensku poskytuje priamu pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi od roku 2006. Tieto služby sú určené občanom slovenského pôvodu, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi v inej krajine. IOM pomáha tiež migrantom, ktorí sa stali obeťami obchodovania na Slovensku, resp. boli vykorisťovaní v zahraničí a nachádzajú sa na Slovensku.

Do konca apríla 2016 IOM asistovala pri návrate do krajiny pôvodu 118 obetiam, ktoré sa rozhodli vstúpiť do národného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Pracovníci IOM zabezpečujú obetiam poradenstvo pred ich návratom a následne uskutočnia ich bezpečný návrat. Po návrate do domovskej krajiny môžu obete obchodovania s ľuďmi využiť ďalšie služby, ktoré poskytujú miestne mimovládne organizácie.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bližšie informácie o boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

Výsledky aktivít IOM na Slovensku v boji proti obchodovaniu s ľuďmi k 31. 12. 2015:
https://iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/statistiky-iom-cthb

Informácie o programe IOM Asistované dobrovoľné návraty obetí obchodovania s ľuďmi do krajiny pôvodu:
https://iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/asistovane-dobrovolne-navraty-obeti-obchodovania-s-ludmi

Dokumentárny film 0800 800 818 o obchodovaní s ľuďmi:
https://iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/prevencny-film-0800-800-818

IOM - Webová stránka Bezpečné cestovanie       IOM - Informačná brožúra Ako sa nestratiť vo svete       IOM - Tréningový manuál Prevencia obchodovania s ľuďmi

Webová stránka                                          Informačná brožúra                        Tréningový manuál
www.bezpecnecestovanie.iom.sk           Ako sa nestratiť vo svete               Prevencia obchodovania s ľuďmi

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Realizácia a podpora prevencie a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi:

logo iom oim blue

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – realizátor projektu Nestaň sa otrokom! – prevencia obchodovania s ľuďmi prostredníctvom tréningu trénerov.
www.iom.sk

logo mvsr

IOM je subjektom Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorý financuje Ministerstvo vnútra SR. Ministerstvo vnútra SR finančne podporilo projekt Nestaň sa otrokom! – prevencia obchodovania s ľuďmi prostredníctvom tréningu trénerov.
www.minv.sk

Podpora IOM pri budovaní kapacít v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

logo british embassy col

Projekt Program prevencie obchodovania s ľuďmi – web a brožúra a spracovanie tréningového manuálu Prevencia obchodovania s ľuďmi financovalo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-bratislava

 

0
0
0
s2smodern