fbpx

This article is published only in Slovak language.

Košice, 25. júla 2013 – Jedinečné multikultúrne podujatie Svet na dlani v sobotu 27. júla 2013 o 17.00 hod. v priestore Trixen Wake&Ski parku na Sídlisku nad Jazerom v Košiciach symbolicky spojí rôzne kultúry sveta. Podujatie organizuje Migračné informačné centrum IOM v spolupráci so zástupcami komunít migrantov z Latinskej Ameriky, Indie a Thajska.

Migranti z rôznych kútov sveta, ktorí žijú v Košiciach, kultúrne a gastronomicky priblížia kúsok svojej domoviny. Okrem tradičnej indickej a thajskej kuchyne môžu návštevníci zažiť aj latinsko-americké rytmy, neopakovateľný thajský tanec Isaan či indický festival svetla Diwali. Návštevníci si môžu odniesť domov zaujímavé tipy na spestrenie svojej kuchyne a množstvo zaujímavostí o tradičnej hudbe, tanci a zvykoch komunít migrantov.

Podujatie je spolufinancované Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Na akciu srdečne pozývame verejnosť. Vstup na podujatie je zdarma.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

S podporou:

logo solidarita sk

Projekt Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 151 členských štátov a ďalších 12 štátov má štatút pozorovateľa a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, integrácie migrantov do spoločnosti a v oblasti presídľovania utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, realizácia výskumov, informačné kampane a zvyšovanie povedomia o migrácii a integrácii migrantov, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií: www.iom.sk a www.iom.int.

Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM (MIC), ktoré poskytuje bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu do spoločnosti a na trhu práce. MIC počas svojej činnosti poskytlo poradenstvo viac ako 5 700  klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života na Slovensku, ako sú pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod. Centrum podporuje migrantov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie alebo rekvalifikácii a realizuje pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie – s cieľom podporiť integráciu migrantov do spoločnosti a na slovenský trh práce. Centrum spolupracuje tiež so zástupcami združení a komunít migrantov na Slovensku – kultúrnymi mediátormi. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor pre vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti. Zo skúseností z práce s klientmi centrum realizuje tréningové a vzdelávacie aktivity pre zástupcov štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií zamerané na posilnenie interkultúrnych a komunikačných zručností, ktoré zlepšia kvalitu poskytovaných služieb migrantom v SR. Viac informácií: www.mic.iom.sk.