fbpx
Ivan z Ukrajiny: Po návrate domov som najviac potreboval ubytovanie a prácu. S pomocou IOM som získal oboje

Ivan prišiel o povolenie na pobyt na Slovensku. Spolu s tým mu bol udelený aj zákaz vstupu do Európskej únie. Toto je jeho príbeh.

Na začiatku svojho príbehu Ivan pricestoval na Slovensko za prácou, vďaka ktorej mal zarobiť viac ako doma na Ukrajine. Vďaka svojim pracovným skúsenostiam a jazykovým schopnostiam si zakrátko našiel zamestnanie prostredníctvom pracovnej agentúry.

Po čase Ivan na odporúčanie agentúry zmenil zamestnávateľa a bydlisko. Agentúra o tejto zmene však úrady neinformovala. Ivanovi tým zaniklo povolenie na pobyt, bol vyhostený zo Slovenska so zákazom vstupu do EÚ. V krátkom čase preto musel opustiť Slovensko. Od svojho známeho sa dozvedel o programe asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií, v ktorom IOM asistuje migrantom bez povolenia na pobyt pri návrate zo Slovenska domov a požiadal IOM o pomoc.

Ivan sa po návrate na Ukrajinu ocitol v ďalšej komplikovanej situácii. Nemal kde bývať, jeho matka žila v menšom prenajatom byte a iných príbuzných v krajine nemal. Preto požiadal IOM aj o pomoc s dočasným ubytovaním. Nebolo to ľahké nájsť, dopyt po bytoch v jeho meste bol vysoký, no po prvotných ťažkostiach sa to Ivanovi podarilo. IOM mu zaplatila nájom na prvých sedem mesiacov po návrate domov a získal tak dostatočný čas na hľadanie práce, ktorá mu zabezpečí vlastný príjem.

Ivan sa ďalej rozhodol investovať do svojej kvalifikácie a s ďalšou podporou IOM na vzdelávanie absolvoval vodičský kurz. Po ňom sa zamestnal ako operátor vysokozdvižného vozíka a zo mzdy si dokáže zaplatiť nájomné aj životné náklady. Ivan naďalej pracuje na svojom vzdelaní, v práci chce postúpiť na vyššiu pozíciu a získať vyšší príjem. Ak sa situácia v dôsledku pandémie nezhorší, v budúcnosti by mal zarobiť približne rovnako, ako sa mu to darilo na Slovensku.

Foto - Príbeh klienta IOM - Ivan z Ukrajiny. © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Ivan z Ukrajiny: „Pomoc IOM presne naplnila moje potreby – po návrate som najviac potreboval ubytovanie a prácu. Teraz som zamestnaný a žijem v prenajatom byte.“
Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Viac informácií o pomoci IOM migrantom pri návrate a po návrate zo Slovenska domov a ich ďalšie príbehy nájdete na webovej stránke: www.avr.iom.sk.

Logo ISF-AMIF

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.