Bratislava, 21. augusta 2018 – Do roku 2050 môže byť vyše 140 miliónov ľudí nútených opustiť svoje domovy pre neúrodu, nedostatok vody, záplavy či stúpanie hladiny morí, ktoré zapríčinia klimatické zmeny. O migrácii vyvolanej klimatickými zmenami budú diskutovať experti zo Svetovej banky, Akadémie vied ČR a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vo štvrtok 23. augusta o 19.00 v Kine Lumière v Bratislave.

Diskusný večer Migrácia v dôsledku klimatických zmien sa začne o 19.00 h premietnutím dokumentárneho filmu Anoteho archa o zničujúcich dôsledkoch klimatických zmien pre ostrovný štát Kiribati v Tichomorí a jeho obyvateľov. Kiribati je jednou z prvých krajín, ktorú ohrozuje stúpajúca hladina morí a viacerí jej obyvatelia už boli nútení hľadať bezpečie za hranicami domova.

Na projekciu nadviaže o 20.30 h diskusia s odborníkmi o dopade klimatických zmien na ľudí a o možnostiach ich riešenia. Diskutovať bude Kanta Kumari Rigaud, environmentálna špecialistka zo Svetovej banky, Jeffrey Labovitz, regionálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre krajiny Východnej Afriky a Afrického rohu a Alexander Ač, vedecký pracovník z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR.

Vstup na podujatie je bezplatný. Voľné lístky budú k dispozícii v pokladni Kina Lumière pred premietaním.

Diskusný večer je súčasťou 6. ročníka Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii Príčiny a dôsledky nútenej migrácie, ktorý od roku 2012 organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku. Seminár tento rok hostí 14 odborníkov z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Holandska, Kene, Nemecka, Rakúska, Thajska, USA a Veľkej Británie. Zúčastňujú sa na ňom pracovníci štátnej a verejnej správy, neziskového sektora a akademickej obce.

Podrobnejšie informácie o seminári sú dostupné na www.emnseminar.sk.

– Koniec –

Informácie pre redakcie:

Prípadný záujem zástupcov médií o rozhovor s hosťami diskusného večera je potrebné dohodnúť si vopred s Úradom IOM v SR, mobil: 0917 207 094, email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Zdroje informácií použitých v tlačovej správe:

World Bank: Groundswell – Preparing for Internal Climate Migration
https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2018/03/19/groundswell---preparing-for-internal-climate-migration
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461

O podujatí:

Diskusný večer Migrácia v dôsledku klimatických zmien
Film Anoteho archa (Anote's Ark) bude premietnutý v pôvodnom anglickom znení so slovenskými titulkami.
Diskusia bude prebiehať v angličtine bez tlmočenia.
Informácie o podujatí v slovenskom a anglickom jazyku: https://www.facebook.com/events/1035209089988305/

Predstavenie hostí diskusného večera:

Kanta Kumari Rigaud je poprednou odborníčkou na životné prostredie Svetovej banky. Venuje sa politikám v oblasti klímy, vedomostnému manažmentu a rozvoju učebných platforiem a nástrojov pre riadenie rizík spojených s klimatickými zmenami. V súčasnosti pôsobí ako regionálna koordinátorka v oblasti klimatických zmien pre africký región a vedie práce na africkom klimatickom podnikateľskom pláne (Africa Climate Business Plan). Svojou prácou sa snaží podporovať aktivity v boji s dopadmi zmeny klímy v regióne.

Viedla multidisciplinárny tím, ktorý pracoval na správe Svetovej banky o príprave na vnútornú migráciu z klimatických dôvodov (Groundswell – Preparing for Internal Climate Migration) a na správach o raste globálnej teploty (Turn Down the Heat). Pracovala s mnohými krajinami ako kontaktný bod Banky pre program zvyšovania odolnosti ekosystémov a klímy (Pilot Program for Climate Resilience) so snahou presadiť túto tému do širšieho plánovania politík a rozvoja.

Jeffrey Labovitz je regionálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre krajiny Východnej Afriky, Afrického rohu a Kene a hlavný manažér všetkých krízových tímov IOM. Inicioval krízové a podporné programy vo viac ako 20 krajinách vrátane Afganistanu, Angoly, Iraku, Sierra Leone, Súdánu a Zimbabwe. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia.

Alexander Ač je vedecký pracovník v Centre výskumu globálnej zmeny Akadémie vied ČR v Brne. Zaoberá sa spektrom tém od ekologickej fyziológie rastlín, aplikácie diaľkového prieskumu vo fyziológii rastlín, až po dopady zmeny klímy na prírodné a umelé ekosystémy. Spolupracoval na prestížnych výskumných projektoch ako napr. vývoj nového satelitu Európskou vesmírnou agentúrou (European Space Agency), využitie plantáží s rýchlorastúcimi plodinami s krátkodobým striedaním na energetické účely alebo paleoklimatická rekonštrukcia s použitím uhlíkových a kyslíkových izotopov.

Je autorom odborných textov o dopadoch zmeny klímy na rozvojové krajiny, preložil publikáciu o obnoviteľných zdrojoch energie, prispieva článkami a komentármi do médií v Českej aj Slovenskej republike, píše blog o dopade zmeny klímy, poskytuje rozhovory a vyjadrenia pre televízne aj rozhlasové relácie a spolupracuje na projektoch s neziskovými organizáciami ako napr. Greenpeace a Priatelia Zeme.

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie EMN:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane na účely podpory tvorby politík Európskej únie a jej členských štátov. Medzi hlavné aktivity EMN, ktoré koordinuje Európska komisia, patrí príprava štúdií, výročných správ a Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, výmena informácií v rámci systému ad hoc otázok a organizovanie rôznych odborných stretnutí.

EMN vznikla na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES a financuje ju Európska únia. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR.

logo emn new sk

Viac informácií: www.emn.sk a www.ec.europa.eu/emn.

0
0
0
s2smodern