fbpx

Bratislava, 4. mája 2021 – Cudzinci prichádzajúci na Slovensko najčastejšie potrebujú pomôcť s prvými krokmi pri získaní povolenia na pobyt a hľadajú, ako sa zorientovať v náročných administratívnych postupoch a legislatíve. Vyplýva to z údajov Migračného informačného centra IOM (MIC), ktoré otvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku už v apríli 2006.

MIC je jediné informačné centrum pre cudzincov na Slovensku, ktoré migrantom z krajín mimo Európskej únie poskytuje bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo, podporu ďalšieho vzdelávania a začlenenia na trh práce. Centrum pre nich organizuje tiež kurzy slovenského jazyka a podporuje život komunít cudzincov na Slovensku.

„Ak by sa ktokoľvek z nás rozhodol žiť v novej krajine, chce si nájsť bývanie a prácu. Veľmi mu pomôže, ak sa vie dohovoriť svojím jazykom, má presné informácie o pobyte, zlúčení rodiny, zamestnaní a zdravotnej starostlivosti, ako a kde si má vybaviť rôzne doklady a povolenia a na aké úrady sa má obrátiť. V takej istej situácii sú aj cudzinci na Slovensku. Naše centrum reaguje na ich najčastejšie potreby, aby čo najľahšie zvládli nový život na Slovensku. Ich úspešná integrácia je prínosom aj pre slovenskú spoločnosť,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

Slovensko je cieľovou krajinou pre čoraz vyšší počet cudzincov. V roku 2006, kedy IOM centrum otvárala, žilo na území SR 32 153 cudzincov, k 31. decembru 2020 ich podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ bolo na Slovensku 150-tisíc, čo predstavuje päťnásobný nárast a podiel 2,75 percenta na celkovej populácii SR.

„S rastúcim počtom cudzincov na Slovensku sa každoročne od otvorenia centra pred 15 rokmi zvyšuje aj počet klientov a konzultácií. Len komplexné poradenstvo centra v roku 2020 využilo 8 237 ľudí, o 2 000 viac ako v roku 2019,“ hodnotí Zuzana Vatráľová.

Medzi najvyhľadávanejšie a najžiadanejšie spomedzi služieb MIC patria kurzy slovenského jazyka a kurzy kultúrnej a sociálnej orientácie, absolvovalo ich už vyše 13-tisíc ľudí. Výsledky MIC IOM od apríla 2006 do marca 2021 sú dostupné na webovej stránke IOM.

„Klienti na našom centre oceňujú najmä to, že na jednom mieste získajú užitočné poradenstvo a ďalšie služby potrebné pre život cudzincov na Slovensku. Ďalej oceňujú zrozumiteľnosť a užitočnosť informácií vo viacerých jazykoch, promptné reakcie, odbornosť a ústretovosť poradenských pracovníkov centra,“ opisuje Zuzana Vatráľová.

Podľa skúseností MIC IOM aktuálna pandémia Covid-19 má neblahý dopad nielen na domácich obyvateľov, ale aj na cudzincov žijúcich v SR.

„Mnohým počas mimoriadnej situácie vypršalo povolenie na pobyt, časť z nich prišla o prácu, v dôsledku dopravných obmedzení sa nemohli vrátiť domov. To všetko a veľa iných situácií potrebovali okamžite riešiť. Posilnili sme informačnú linku MIC IOM pre klientov 0850 211 478, zvýšil sa počet emailových konzultácií a v prvom štvrťroku 2021 sa počet návštevníkov webovej stránky www.mic.iom.sk zväčšil dvojnásobne na 71-tisíc za mesiac. Výučbu slovenského jazyka sme preniesli do online priestoru, pre záujemcov organizujeme informačné webináre a vytvárame pre nich užitočné video návody,“ dodáva Zuzana Vatráľová.

Pracovníci MIC IOM poskytujú poradenstvo na Grösslingovej 35 v Bratislave, prostredníctvom informačnej linky 0850 211 478 a emailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Komplexné informácie o integrácii cudzincov na Slovensku sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.mic.iom.sk.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Výsledky Migračného informačného centra IOM za apríl 2006 až marec 2021: https://iom.sk/sk/aktivity/integracia-migrantov/statistiky-iom-z-oblasti-integracie-cudzincov.html

Výsledky činnosti IOM na Slovensku: https://iom.sk/sk/iom/vysledky-iom-v-cislach.html

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie MIC IOM:

Migračné informačné centrum IOM (MIC) otvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku v apríli 2006 v Bratislave. Pracovníci MIC IOM poskytujú poradenstvo v kanceláriach centra v Bratislave a Košiciach, prostredníctvom zvýhodnenej telefonickej informačnej linky 0850 211 478 a elektronickej pošty Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Komplexné informácie pre integráciu cudzincov na Slovensku sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.mic.iom.sk.

Služby Migračného informačného centra IOM pre občanov z krajín mimo EÚ:

Právne a sociálne poradenstvo

Komplexné poradenstvo a praktické informácie o rôznych oblastiach života ako je pobyt, zamestnanie, podnikanie, zdravotná starostlivosť, zdravotné a sociálne zabezpečenie, rodinný život či vzdelávanie.

Pracovné poradenstvo

Zahŕňa pomoc pri orientácii na trhu práce, hľadaní práce, komunikácii so zamestnávateľom, príprave na pracovný pohovor a pri kontaktovaní inštitúcií.

Webové aplikácie Visa Check a Work Permit Check

Inovatívne aplikácie ponúkajú informácie pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí chcú prísť na Slovensko a chcú zistiť, či potrebujú víza na vstup do SR a aký druh pobytu si vyžaduje štúdium, práca či podnikanie na Slovensku.

Vzdelávanie

MIC IOM realizuje pre cudzincov bezplatné kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na Slovensku.

Podpora vzdelávania a rekvalifikácie

Pomoc pri správnom posúdení zručností a kvalifikácie, pri vyhľadaní vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov a informácií o štúdiu na Slovensku. Ďalšie služby tiež zahŕňajú priamu podporu centra na  vzdelávacie alebo rekvalifikačné kurzy, ktoré zvýšia šance klientov uplatniť sa na trhu práce.

Kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie na Slovensku

Výuka bezplatných kurzov slovenského jazyka a kurzov, ktoré pomáhajú orientovať sa o dôležitých oblastiach života na Slovensku a uľahčia prvé kroky v našej krajine.

Podpora života cudzincov na Slovensku

Činnosť MIC sa opiera aj o dlhodobú spoluprácu so zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. Tí s podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny a zbližujú cudzincov s väčšinovou populáciou, podporujú život svojich komunít a pomáhajú svojim krajanom.

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Podpora aktivít Migračného informačného centra IOM:

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.