fbpx

Bratislava, 18. októbra 2022 – Od prvých dní vojny IOM buduje kapacity kľúčových pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú ľuďom utekajúcim z Ukrajiny na Slovensko, v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Od marca do 17. októbra 2022 IOM vyškolila 144 ľudí, ktorí pomáhajú ľuďom z Ukrajiny v prvej línii na hraniciach, registračných a asistenčných centrách či ubytovacích zariadeniach. Medzi nimi napríklad zdravotníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru MV SR, Slovenského Červeného kríža, Ministerstva obrany SR, Migračného úradu MV SR, poradenských pracovníkov, tlmočníkov či pracovníkov neziskových organizácií.

Od vypuknutia vojny do 16. októbra prišlo z Ukrajiny na územie Slovenska vyše 885-tisíc ľudí.

„Je životne dôležité pomáhať zraniteľným ľuďom, najmä ženám s deťmi, ktoré utiekli pred vojnou a ocitli sa v neznámom prostredí a nových podmienkach. Hľadajú informácie a pomoc, dopravu, ubytovanie a prácu. Mnohí sú v núdzi a musia začínať úplne odznova. Sú zraniteľní a stávajú sa potenciálnou korisťou obchodníkov s ľuďmi. Každý, kto s nimi pracuje, by mal ovládať riziká obchodovania s ľuďmi, vedieť identifikovať potenciálne obete a pomôcť im,“ vyjadrila sa Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku.

Pracovníci na tréningoch IOM spoznávajú základy problematiky obchodovania s ľuďmi, kedy a aké riziká hrozia a čo robiť, ak je podozrenie, že človek je obeťou obchodovania s ľuďmi. Cieľom je, aby vo svojej práci mohli pôsobiť preventívne, vedeli identifikovať rizikové správanie, či dokonca potenciálne obete a pomôcť im.

IOM tiež pre ľudí z Ukrajiny organizuje informačné workshopy, ako si bezpečne hľadať prácu na Slovensku, aké sú práva zamestnancov na Slovensku, ako komunikovať s pracovnými agentúrami či ako identifikovať rizikové pracovné inzeráty.

Na hraničných priechodoch a v ďalších centrách pracovníci IOM osobne poskytujú poradenstvo ľuďom z Ukrajiny o potenciálnych rizikových situáciách a o tom, ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi. Okrem toho IOM distribuuje informačné letáky a informačné karty s preventívnymi informáciami a kontaktmi na organizácie poskytujúce špecializovanú pomoc obetiam.

Na zníženie rizík obchodovania s ľuďmi IOM ponúka aj bezplatnú mobilnú aplikáciu SAFE Travel & Work Abroad, ktorá je dostupná pre verejnosť v Google Play a App Store v slovenčine, ukrajinčine a ďalších deviatich jazykových verziách.

Aplikácia obsahuje kľúčové informácie o obchodovaní s ľuďmi, ako rozpoznať znaky obchodovania, tipy na bezpečné cestovanie a prácu v zahraničí, čo má spĺňať sprostredkovanie práce či pracovná dohoda, zoznam kontaktov a dôležité rady, čo robiť v núdzovej situácii.

Obchodovanie s ľuďmi je trestným činom a spolu so zbraňami a drogami patri medzi tri najvýnosnejšie nelegálne obchody na svete. Na tento problém poukazuje Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý si pripomíname 18. októbra.

Podľa správy Globálne odhady moderného otroctva: nútená práca a nútené manželstvá, pripravenej Medzinárodnou organizáciou práce (ILO), Walk Free Foundation a IOM, je na svete približne 50 miliónov obetí obchodovania s ľuďmi. Medzi obeťami sú väčšinou ženy, v posledných rokoch však pribúdajú detské aj mužské obete.

Ministerstvo vnútra SR v situačnej správe pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi uvádza, že v roku 2021 bolo v SR identifikovaných spolu 43 obetí, z toho 35 obetí aj formálne identifikovaných políciou.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

MV SR: Situačná správa pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike za rok 2021:
https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr/obchodovanie_ludmi/vyhodnotenia_ppoo/Situacna_sprava_OSL_za_rok_2021.pdf

ILO: Forced labour, modern slavery and human trafficking:
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Viac informácií o aktivitách IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

IOM na Slovensku v spolupráci so štátnymi inštitúciami, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami sa venuje boju proti obchodovaniu s ľuďmi venuje už od roku 2003.

IOM v pomoci ľuďom z Ukrajiny podporuje ich ochranu a buduje kapacity pracovníkov:
https://iom.sk/sk/novinky-a-podujatia/1514-assistance-to-people-fleeing-war-in-ukraine-iom-slovakia.html#protection-safety

IOM dlhodobo:

Výsledky aktivít IOM Slovensko v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

https://iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/statistiky-aktivit-iom-v-boji-proti-obchodovaniu-s-ludmi.html

S podporou:

Pomoc ľuďom z Ukrajiny poskytuje IOM Slovensko s podporou Airbnb, Council of Europe Development Bank, Foreign, Commonwealth and Development Office, France, German Federal Foreign Office, Government of Japan, Government of the Republic of Korea, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Swiss Agency for Development and Cooperation, and United States Bureau of Population, Refugees, and Migration.


logo airbnb horiz web

 

logo ceb mrf web

 

logo uk fcdo web

 

logo republique france web

 

logo gffo web

 

logo japan web

 

logo ro korea flag

 

logo norway web

 

logo swiss sem web

 

logo us flag