fbpx

Bratislava, 22. januára 2013 – Migračné informačné centrum IOM organizuje 24. januára 2013 od 12.00 do 17.00 hod. vo svojich priestoroch na Grösslingovej 4 v Bratislave ďalší deň špecializovaného poradenstva pre cudzincov z krajín mimo EÚ, tzv. One Stop Shop. 

„Cudzinci, ktorí žijú, pracujú alebo podnikajú na Slovensku, môžu využiť jedinečnú príležitosť a počas One Stop Shop získať na jednom mieste komplexné poradenstvo priamo od odborníkov z viacerých inštitúcií. Na otázky napríklad o pobyte, zamestnávaní či podnikaní na Slovensku budú odpovedať pracovníci oddelenia cudzineckej polície, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, živnostenského úradu a konzultanti našej organizácie,“ vysvetlila Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave, ktorý prevádzkuje Migračné informačné centrum (MIC) od roku 2006.

Model tzv. One Stop Shop centier – jednotných kontaktných miest pre cudzincov bol prvýkrát využitý v Portugalsku po osvedčenej skúsenosti s centrami pre portugalských občanov, v ktorých si mohli na jednom mieste vybaviť občiansku agendu. Príklady európskych one-stop-shop center inšpirovali MIC, ktoré sa podľa nich rozhodlo uskutočniť na Slovensku niekoľko poradenských dní. V roku 2012 uskutočnilo MIC tri dni špecializovaného poradenstva v Bratislave a Košiciach. Služby konzultantov a odborníkov využili počas nich cudzinci z Egypta, Indie, Kolumbie, Nikaraguy, Sýrie, Ukrajiny, USA a ďalších krajín.

MIC plánuje v tomto roku uskutočniť ďalšie  dva poradenské dni One Stop Shop v Bratislave a Košiciach. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

– Koniec –

S podporou:

logo solidarita sk

Projekt Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predstavenie IOM:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 146 členských štátov a ďalších 13 štátov má štatút pozorovateľa a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, integrácie migrantov do spoločnosti a v oblasti presídľovania utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, realizácia výskumov, informačné kampane a zvyšovanie povedomia o migrácii a integrácii migrantov, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu do spoločnosti a na trhu práce. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií:  www.iom.sk a www.iom.int.

Od roku 2006 IOM Bratislava prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM (MIC), ktoré počas svojej činnosti poskytlo bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo viac ako 5 700  klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života na Slovensku, ako sú pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod. Centrum podporuje cudzincov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie alebo rekvalifikácii a realizuje pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy socio-kultúrnej orientácie – s cieľom podporiť integráciu cudzincov do spoločnosti a na slovenský trh práce. Centrum spolupracuje tiež so zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku – kultúrnymi mediátormi. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor pre vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti. Zo skúseností z práce s klientmi centrum realizuje tréningové a vzdelávacie aktivity pre zástupcov štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií zamerané na posilnenie interkultúrnych a komunikačných zručností, ktoré zlepšia kvalitu poskytovaných služieb cudzincom v SR.