fbpx

Bratislava, 16. novembra 2012 – Tridsať slovenských rodín a rodín cudzincov sa 18. novembra stretne pri spoločných nedeľných obedoch. Uskutočnia sa v rámci projektu Next Door Family (Rodina odvedľa), ktorý spája slovenské rodiny a rodiny cudzincov, majoritu a menšiny žijúce na Slovensku.

Na spoločných obedoch sa zúčastnia rodiny cudzincov z Mexika, Pakistanu, Kolumbie, Bangladéša, Turecka, Afganistanu, Ruska, Egypta a ďalších, celkovo z 10 krajín, ktoré sa stretnú so slovenskými rodinami v rôznych mestách na západnom, strednom i východnom Slovensku. Na každom stretnutí sa zúčastní jedna slovenská rodina a jedna rodina cudzincov, pričom jedna rodina bude hostiť a druhá príde na návštevu.

„Aj napriek prínosom migrácie k ekonomickému, sociálnemu a kultúrnemu rozvoju sú v slovenskej spoločnosti naďalej predsudky a stereotypy voči cudzincom a migrácii. Stereotypy voči cudzincom a migrácii ovplyvňuje nedostatok kontaktov s cudzincami a nedostatok informácií o tejto téme, ktoré bývajú neuplné alebo skreslené,” vyjadrila sa Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu v SR, ktorý realizuje stretnutia rodín na Slovensku. Okrem Slovenska takéto neformálne stretnutia rodín prebiehajú v túto nedeľu zároveň aj v Belgicku, Českej republike, Maďarsku, na Malte, v Portugalsku, Španielsku a Taliansku. Na rôznych miestach Európy sa tak pri spoločných obedoch stretne vyše 400 miestnych rodín a rodín cudzincov, približne 2 000 ľudí.

„Chceme spojiť slovenské rodiny a rodiny cudzincov a podporiť tým, aby cudzinci získali osobnú skúsenosť so Slovákmi a naopak, Slováci s cudzincami. Osobný kontakt, komunikácia a možnosť spoznať sa odstraňujú bariéry a vzájomnú izoláciu a podporujú vzťahy medzi domácimi rodinami a rodinami cudzincov. Je to možnosť, ako žiť spolu a nie vedľa seba,” vysvetlila podstatu stretnutí rodín Zuzana Vatráľová.

V každej krajine zapojenej do projektu bude filmované jedno vybrané stretnutie rodín. Zo stretnutí vznikne spoločný film Next Door Family, ktorý predstaví súžitie majoritných spoločností a cudzincov v Európe. Ďalej bude využívaný napríklad pri multikultúrnej výchove na školách, vzdelávaní v interkultúrnych zručnostiach, na stretnutiach či filmových festivaloch.

– Koniec –

Doplňujúce informácie o stretnutia rodín:

Projekt stretnutí rodín už od roku 2004 úspešne realizuje organizácia Slovo 21 v Českej republike pod názvom „Rodina odvedle“, kde sa doteraz uskutočnilo viac ako 490 stretnutí a na spoločných obedoch sa stretlo 988 českých rodín a rodín cudzincov. Podľa doterajších výsledkov zo stretnutí rodín v Českej republike, na ktoré poukázal výskum pracovníkov z katedry sociálnej geografie a regionálneho rozvoja Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe v Českej republike, sa viac ako 52 % zo všetkých cudzineckých a 60 % českých rodín stretáva naďalej aj po po prvom stretnutí pri nedeľnom obede. Znamená to, že tieto nadviazané vzťahy zostávajú dôležitým prvkom integrácie cudzincov a ich prepojenia s majoritnou spoločnosťou. Model stretnutí rodín bol podľa webovej stránky Slova 21 Európskou komisiou označený ako jeden z troch najlepších spôsobov integrácie cudzincov do spoločnosti na individuálnej úrovni. Projekt Rodina Odvedle považuje za inovatívny aj rakúska nadácia Unruhe, ktorá ho minulý rok ocenila prestížnou cenou SozialMarie 2011.

Ako také stretnutie prebieha? Pozrite si film Rodina odvedle (produkcia: Slovo 21, ČR, 2005) o stretnutiach českých rodín a rodín cudzincov žijúcich v ČR, link: http://youtu.be/IafK_HB-CJA

O projekte Next Door Family

Koordinátorom projektu na medzinárodnej úrovni je Občanské sdružení Slovo 21 (ČR). Realizátorom projektu a stretnutí rodín na Slovensku je IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu.

logo slovo21                              logo iom-oim blue

Projekt Next Door Family EU – Inclusive Neigbourhoods je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a Veľvyslanectvom USA v Bratislave.

logo eu                            logo us-emb

Mediálnymi partnermi stretnutí rodín sú: Rozhlas a televízia Slovenska a denník SME.

logo rtvs                logo sme


Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predstavenie IOM:

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 146 členských štátov a ďalších 13 štátov má štatút pozorovateľa a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých oblastiach sveta.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, integrácie migrantov do spoločnosti a v oblasti presídľovania utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, realizácia výskumov, informačné kampane a zvyšovanie povedomia o migrácii a integrácii migrantov, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM, ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu do spoločnosti a na trhu práce. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Viac informácií:  www.iom.sk a www.iom.int.