Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Obchod s ľuďmi je druhým najvýnosnejším a zároveň najrýchlejšie rastúcim nelegálnym obchodom na svete. Pre obchodníkov je to biznis ako ktorýkoľvek iný. Jediným rozdielom je, že tovarom sú ľudia. Obchodníci ich zneužívajú, vykorisťujú a nútia rôznymi – i neľudskými spôsobmi a prostriedkami – len aby na nich zarobili. Metódy obchodníkov sú čoraz sofistikovanejšie a spôsoby získavania nových obetí čoraz zákernejšie.

Do pasce obchodníkov s ľuďmi môže padnúť ktokoľvek. Odhaduje sa, že len v Európe sa stane obeťami obchodovania s ľuďmi každoročne 250-tisíc ľudí.

Po roku 1989 sa Slovensko stalo krajinou, z ktorej pochádzajú obete obchodovania s ľuďmi, alebo cez ktorú obchodníci svoje obete prevádzajú. Obete obchodovania s ľuďmi zo Slovenska smerujú predovšetkým do Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Holandska, Rakúska, Českej republiky, Talianska, Švajčiarska,  Poľska či Švédska. V posledných rokoch sa objavujú informácie, že aj Slovensko sa stalo cieľovou krajinou, v ktorej dochádza k obchodovaniu s ľuďmi a obeťami sa stávajú Slováci aj cudzinci.

Medzi formy obchodovania s ľuďmi patrí nútená práca, nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie, nútená kriminalita či obchodovanie s ľudskými orgánmi. Medzi novšie formy patria nútené sobáše.

Čo je príčinou obchodovania s ľuďmi? Obchodníci reagujú na dopyt po lacnej pracovnej sile a na dopyt po sexuálnych službách. Počty obetí rastú aj pre nedostatok pracovných príležitostí, slabé sociálne prostredie a zlú ekonomickú situáciu obyvateľstva, nízku vzdelanostnú úroveň, nedostatok informácií všetkých skupín obyvateľstva o rizikách spojených s pracovnou migráciou a pod.

IOM na Slovensku v spolupráci so štátnymi inštitúciami, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami sa venuje boju proti obchodovania s ľuďmi od roku 2003. V rámci neho realizuje rôzne prevenčné, vzdelávacie a informačné aktivity a od roku 2006 poskytuje obetiam obchodovania s ľuďmi komplexnú asistenciu pri ich návrate (do roku 2014 aj komplexnú asistenciu pri ich reintegrácii). Ročne takto IOM pomôže približne dvadsiatim ľuďom.

Hlavné aktivity IOM v tejto oblasti zahŕňajú:

Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi pri návrate domov

IOM pomáha obetiam obchodovania s ľuďmi pred návratom a pri ich bezpečnom návrate do krajiny pôvodu.

Viac informácií.

Vzdelávacie aktivity

IOM vzdeláva a posilňuje kapacity odborníkov štátnej správy a pomáhajúcich organizácií v oblasti prevencie, identifikácie obetí a zabezpečovania komplexnej starostlivosti obetiam obchodovania s ľuďmi.

Viac informácií.

logo mvsr

Aktivity IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľudmi sú financované Ministerstvom vnútra SR, ktoré plní úlohu koordinačného orgánu komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi.

logo-british-embassy-bw

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov v roku 2014 a 2015 v oblasti prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi bolo financované Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave, ktoré tiež finančne podporilo ďalšie aktivity IOM: dotlač a distribúciu brožúry Ako sa nestratiť vo svete a aktualizáciu webovej stránky www.bezpecnecestovanie.iom.sk.