Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s vládou Slovenskej republiky a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zabezpečuje humanitárny transfer ďalších 33 somálskych a etiópskych utečencov. Skupinu utečencov tvoria ženy a rodiny s deťmi, ktoré museli pre pretrvávajúce konflikty a hrozbu prenasledovania v ich krajinách opustiť svoje domovy a utiekli do Jemenu. Tu im bola udelená medzinárodná ochrana a v máji 2014 ich IOM prepravila na územie Slovenskej republiky, ktorá im poskytla dôležité útočisko. Je to už tretia skupina utečencov z Jemenu, ktorých Slovensko dočasne prijalo na základe trojstrannej dohody medzi vládou SR, UNHCR a IOM.

res-som-etiop-may-2014

Ilustračné foto – IOM Slovensko

Utečenci sú ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom, kde zotrvajú po dobu maximálne šiestich mesiacov. Počas tohto obdobia absolvujú prípravu na život v novej krajine. Po nej budú trvalo presídlení do tretích krajín, ktoré im poskytnú nový domov a bezpečné prostredie na život.

IOM na projekte presídľovania spolupracuje s vládou SR a UNHCR už od augusta 2009, kedy bola cez azylové zariadenie v Humennom jednorazovo presídlená skupina 98 palestínskych utečencov z tábora v Iraku. Od roku 2009 do mája 2014 IOM Bratislava v spolupráci s partnermi presídlila cez územie Slovenska už 509 utečencov z Afganistanu, Eritrey, Etiópie, Iraku, Somálska a Sudánu.

IOM zodpovedá za prepravu utečencov do SR a zo SR do krajiny presídlenia a poskytuje služby súvisiace so zdravotnými prehliadkami utečencov a kurzmi kultúrnej  orientácie, ktoré pripravujú utečencov na nový život v krajine ich presídlenia.

Aktivity IOM v projekte Humanitárny transfer utečencov sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admissions Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.

0
0
0
s2smodern