fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 30. júna 2023 – Už deviaty ročník Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii spojí v Bratislave stovku účastníkov a odborníkov na migráciu z 23 krajín. Nosnou témou seminára tento rok bude ochrana migrantov v zraniteľných situáciách.

Seminár organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku od 3. do 5. júla 2023 v Bratislave a vystúpia na ňom odborníci z Belgicka, Holandska, Talianska, Slovenska, Spojeného kráľovstva, USA a ďalších krajín.

„S rastúcou medzinárodnou migráciou a núteným vysídlením sú migranti vystavení riziku násilia, vykorisťovania, zneužitia či porušenia ich práv. Ocitajú sa v zraniteľných situáciách, napríklad keď ide o ich zdravotnú starostlivosť, pracovné podmienky a odmenu za prácu či ich rodovú príslušnosť. Práve tieto skupiny migrantov si vyžadujú zvláštnu pozornosť a ochranu. Každým zraniteľným migrantom sa oslabuje aj spoločnosť a stáva sa tiež zraniteľnou. Preto adresné nastavenie systému a podpora zraniteľných migrantov je prínosom pre samotných migrantov, aj pre spoločnosť,“ vyjadril sa Valon Halimi, vedúci misie IOM na Slovensku.

Seminár otvorí témy aj o modernom otroctve a efektívnej ochrane obetí obchodovania s ľuďmi. Účastníci sa dozvedia tiež o tom, akú silu má náš pas a aké možnosti ochrany majú ľudia, ktorí sa ocitli bez platných dokladov. Príbehy vnútorne vysídlených ľudí budú môcť spoznať vo virtuálnej realite.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov slovenskej verejnej správy, neziskových organizácií, výskumných inštitúcií a akademickej obce, ktorí sa venujú témam migrácie a medzinárodnej ochrany. Na podujatí sa zúčastnia aj zahraniční účastníci.

Súčasťou seminára sú aj večerné podujatia pre verejnosť v kine Mladosť v Bratislave. Prvým je diskusný večer Noví Európania, ktorý 3. júla otvorí premietnutie rovnomenného filmu (The New Europeans) o migrácii a cudzincoch v Európskej únii. Ukazuje, ako nejednotne krajiny EÚ pristupujú k prisťahovalectvu a kladie otázku, či sa dokáže starnúca Európa zaobísť bez integrácie všetkých ľudí, ktorí do nej prichádzajú.

V nadväznosti na film budú o migrácii v sociálnej, demografickej a ekonomickej realite a o postojoch verejnosti k migrantom na Slovensku diskutovať sociologička Oľga Gyárfášová, odborníčka na pracovnú migráciu Lucia Mýtna Kureková a riaditeľ migračného úradu Ministerstva vnútra SR Ján Orlovský.

Verejnosť si na ďalšom sprievodom podujatí 4. júla môže pozrieť film Na hladine (Buoyancy) o modernom otroctve v rybárskom priemysle. Príbeh kambodžského tínedžera, ktorého predali na thajskú rybársku loď vrhá svetlo do reality obchodovania s ľuďmi.

Podrobnejšie informácie o seminári a podujatiach pre verejnosť sú dostupné na www.emnseminar.sk.

– Koniec –

Informácie pre redakcie:

Prípadný záujem zástupcov médií  o rozhovor s hosťami večernej diskusie Noví Európania v pondelok 3. júla 2023 v kine Mladosť v Bratislave je potrebné dohodnúť si vopred s Úradom IOM v SR. Kontaktujte prosím do pondelka 3. 7. 2023 do 12.00: Michal Milla, IOM Slovensko – Media & Communication Unit, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +421 908 714 067.

Rozhovory budú sprostredkované podľa disponibility rečníkov.

Viac informácií:

Diskusný večer EMN: Noví Európania so slovenskou premiérou rovnomenného filmu (The New Europeans), 3. 7. 2023 o 19.30 v Kine Mladosť v Bratislave:

Podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/103264722819256

Podujatie na Linkedine: https://www.linkedin.com/events/diskusn-ve-eremn-nov-eur-pania-7077645792261369857/

Premietanie filmu Na hladine (Buoyancy): 4 .7. 2023 o 19.30 v Kine Mladosť v Bratislave:

Podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/630624968998205

Podujatie na Linkedine: https://www.linkedin.com/events/buoyancy-nahladine-premietanief7077982943943516162/

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Od prvých dní od vypuknutia vojny na Ukrajine IOM poskytuje ľuďom utekajúcim na Slovensko priamu pomoc na hraničných priechodoch a v registračných centrách. Zabezpečuje poradenstvo na diaľku, podporu s dočasným ubytovaním, materiálnu aj potravinovú humanitárnu pomoc, ako aj starostlivosť o duševné zdravie. Okrem toho vzdeláva pracovníkov v prvej línii v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a v ochrane proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu. Viac informácií: www.iom.sk/ukrajina.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie EMN:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) je sieť EÚ, ktorú tvoria odborníci na migráciu a azyl, ktorí spolupracujú pri poskytovaní objektívnych, porovnateľných a relevantných informácií a vedomostí o aktuálnych témach v oblasti migrácie a azylu v Európe. Medzi hlavné aktivity EMN, ktoré koordinuje Európska komisia, patrí príprava štúdií, výročných správ a Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, výmena informácií v rámci systému ad hoc otázok a organizovanie rôznych odborných stretnutí. EMN vznikla na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES a financuje ju Európska únia. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR.

EMN koordinuje Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti) a pozostáva z národných kontaktných bodov (NKB) vo všetkých členských štátoch EÚ (okrem Dánska) ako aj v Nórsku, Gruzínsku, Moldavsku, Ukrajine, Čiernej Hore, Arménsku a Srbsku ako pozorovateľských krajinách. Na Slovensku EMN koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ďalšími členmi sú Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Štatistický úrad SR.

Viac informácií: www.emn.sk a www.ec.europa.eu/emn.

 

logo emn new sk

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.