fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 17. októbra 2016 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vytvorila novú mobilnú aplikáciu SAFE, ktorá formou interaktívnej hry upozorňuje na riziká obchodovania s ľuďmi.

V hre sú štyri hlavné postavy, ktoré chcú vycestovať zo Slovenska. Užívateľ svojimi rozhodnutiami ovplyvňuje ich ďalšie osudy, či dokážu bezpečne cestovať a pracovať v zahraničí a vyhnúť sa riziku, že sa stanú obeťami obchodníkov s ľuďmi. Aplikácia obsahuje tiež rady, ako identifikovať znaky obchodovania s ľuďmi, tipy na bezpečné cestovanie do zahraničia, dôležité informácie, čo má spĺňať sprostredkovanie práce či pracovná dohoda a užitočné kontakty pre človeka, ktorý sa ocitne v núdzi.

„Aplikácia je určená najmä mladým ľuďom. Skúsenosť zo simulácie v hre a užitočné informácie im neskôr v reálnom živote môžu pomôcť vyhnúť sa rizikám obchodovania s ľuďmi. S aplikáciou SAFE vo svojom smartfóne budú mať všetky tieto informácie stále so sebou,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Slovenskej republike.

Aplikácia bude voľne dostupná v Google Playstore a Appstore a na webovej stránke www.safe.iom.sk v piatich jazykových verziách: v slovenskej, českej, poľskej, maďarskej a anglickej. Aplikáciu vytvorila IOM na Slovensku v rámci projektu SAFE – smart,  aware, free, enjoy, informačná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi, ktorý finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond. Projekt realizuje IOM v spolupráci s partnerskými organizáciami La Strada v Českej republike a v Poľsku a Hungarian Baptist Aid v Maďarsku, ktoré budú aplikáciu šíriť vo svojich krajinách.

IOM uskutoční pre pracovníkov s mládežou aj pilotné školenie a vytvorí krátky manuál, s ktorým bude možné aplikáciu využiť pri výučbe a prevencii na školách a v zariadeniach pracujúcich s mladými ľuďmi.

Začiatkom roku 2016 IOM spustila novú webovú stránku www.bezpecnecestovanie.iom.sk, ktorá ponúka užitočné rady, ako bezpečne vycestovať, ako si nájsť prácu v zahraničí či naplánovať pobyt. Stránka upozorňuje tiež na riziká obchodovania s ľuďmi a radí, ako sa nestať obeťou moderných otrokárov, čo robiť v krízovej situácii a kde hľadať v prípade potreby pomoc. IOM zároveň vydala tréningový manuál Prevencia obchodovania s ľuďmi, ktorý môžu využiť učitelia, preventisti, lektori a ďalší odborníci vo vzdelávaní a zvyšovaní povedomia o tejto hrozbe.

IOM na Slovensku sa boju proti obchodovaniu s ľuďmi venuje už od roku 2003. Okrem informačných kampaní a vzdelávacích aktivít v spolupráci so štátnymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami poskytuje priamu pomoc obetiam pred ich návratom a pri ich bezpečnom návrate domov. Od roku 2006 do konca septembra 2016 IOM identifikovala 215 obetí obchodovania s ľuďmi a 123 z nich asistovala aj pri návrate do ich krajiny pôvodu.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Výsledky aktivít IOM Slovensko v boji proti obchodovaniu s ľuďmi do roku 2015:
www.iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/statistiky-iom-cthb

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Podpora aktivít IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

PODPORA IOM PRI PREVENCII OBCHODOVANIA S ĽUĎMI:

logo british embassy col

Aktualizáciu webovej stránky IOM www.bezpecnecestovanie.iom.sk a brožúry Ako sa nestratiť vo svete a spracovanie tréningového manuálu Prevencia obchodovania s ľuďmi financovalo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave.

PODPORA PREVENCIE A POMOCI OBETIAM OBCHODOVANIA S ĽUĎMI:

logo mvsr

Aktivity IOM v Programe podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi a v projekte Nestaň sa otrokom! – prevencia obchodovania s ľuďmi prostredníctvom tréningu trénerov sú financované Ministerstvom vnútra SR, ktoré plní úlohu koordinačného orgánu komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi.
www.minv.sk

REALIZÁTOR, PODPORA A PARTNERI PROJEKTU Safe – smart,  aware, free, enjoy, informačná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi

logo iom oim blue

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – realizátor projektu
www.iom.sk

logo visegrad fund 400

Projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
www.visegradfund.org

logo netherlands emb

Projekt finančne podporilo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave.
http://slovakia.nlembassy.org

logo la strada cz

La Strada Česká republika, o.p.s. – partner projektu
www.strada.cz

logo la strada pl

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – partner projektu
www.strada.org.pl

logo baptista hu3

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány – partner projektu
www.hbaid.org

logo beesafe

Vytvorenie aplikácie SAFE podporila spoločnosť BeeSafe, s. r. o.
http://beesafe.me