fbpx

IOM International Organization for Migration carried out an event entitled “MultiCOOLtural evening We are at home here”. It was held on 19 April 2012 in the Cultural Center Dunaj in Bratislava. The evening was the opening event of the 7th [Fjúžn] festival, organized by the Milan Šimečka Foundation. The multicultural party with rhythm, dances, and flavours of Asia, Africa, Orient and Caribbean introduced a fusion of different cultures – both Slovak and foreign ones – and attracted over 500 guests!

In the final months of 2011 a number of IOM projects culminated in various closing events, such as conferences, expert seminars or publication of reports. In this issue of the IOM newsletter, you will find information about these events and other activities implemented in the period from October to December 2011.

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, 1/2012

International Organization for Migration (IOM) and Milan Šimečka Foundation in cooperation with The MediaWise Trust from the UK held workshops Migrants in the Spotlight in Bratislava on migration and media for journalists on 17 October 2011 and for students of journalism and mass media on 18 October 2011.

This article is published only in Slovak language.

Slovensko dvojnásobne uspelo v medzinárodnej mediálnej súťaži Migrants in the Spotlight o najlepší článok alebo dokumentárny film na tému migrácie a integrácie. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl v krajinách Európskej únie vo veku od 18 do 28 rokov.

This article is published only in Slovak language.

Ženeva, 18. decembra 2010 – Je potrebné, aby si vlády uvedomili prospešnosť migrácie a šírili tento pohľad vo vzťahu k širokej verejnosti, hovorí Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov. Pozitívny prínos migrantov pre spoločnosť je v dnešnej dobe často spochybňovaný, keďže mnohé vlády prijímajú krátkozraké opatrenia, predstavujúc túto skupinu populácie ako záťaž pre zotavujúce sa ekonomiky alebo systémy sociálneho zabezpečenia.

This article is published only in Slovak language.

Publikácia „Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR“ ponúka široký pohľad na rôzne aspekty zahraničnej migrácie na Slovensku a v mnohých smeroch ponúka nové informácie o téme, ktorá sa na Slovensku po roku 1989 neskúmala intenzívne a do hĺbky. Z tohto dôvodu sa IOM podujala spracovať správu skúmajúcu postoje slovenskej verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii.

This article is published only in Slovak language.

Úrad IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave vydal v rámci projektu Posilnenie identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi medzi žiadateľmi o azyl v SR a komplexný systém informovania o programe asistovaných dobrovoľných návratov so zreteľom na potreby migrantov, financovaného Európskym fondom pre utečencov, novú publikáciu: Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrantmi v SR.

This article is published only in Slovak language.

Nová publikácia, ktorú vydal Úrad IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave v rámci projektu Migrácia v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004– 2008) – analýza migračných trendov a postojov verejnosti k otázkam migrácie a integrácie cudzincov, ktorý je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov.

This article is published only in Slovak language.

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v Slovenskej republike od apríla 2009 do decembra 2009 realizovala projekt „Budovanie expertízy kľúčových aktérov na poli integrácie, pracovnej imigrácie a interkultúrneho dialógu,“ ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Solidarita pri riadení migračných tokov.

On 18 October 2009, the third EU Anti-Trafficking Day, IOM launched a new campaign to urge consumers to help end demand for exploited labour. IOM believes that eliminating the demand for trafficked and exploited labour to provide the cheap goods and huge profits desired by consumers and businesses the world over is critical if global efforts to end human trafficking are to be successful.