Ministerstvo vnútra SR (MV SR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vo štvrtok 10. júna 2021 v Bratislave podpísali dohodu o podpore na vybudovanie zdravotníckych zariadení a zabezpečenie ich odborného personálu v záchytných a identifikačných centrách (ZIC) pre migrantov na gréckych ostrovoch.

Cudzinci prichádzajúci na Slovensko najčastejšie potrebujú pomôcť s prvými krokmi pri získaní povolenia na pobyt a hľadajú, ako sa zorientovať v náročných administratívnych postupoch a legislatíve. Vyplýva to z údajov Migračného informačného centra IOM (MIC), ktoré otvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku už v apríli 2006.

Mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad upozorňuje na riziká obchodovania s ľuďmi a radí čo robiť, keď sa ocitnete v núdzi. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vyvinula mobilnú aplikáciu SAFE v roku 2016 a v marci 2021 ju rozšírila o štyri ďalšie jazykové verzie.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s organizáciami La Strada v Českej Republike a Poľsku zorganizovala 28. januára 2021 okrúhly stôl pre expertov zo Slovenska, Česka a Poľska, ktorí pracujú v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v roku 2020 rozšírila svoje služby o podporu pre občanov Spojeného kráľovstva na Slovensku po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Migračné informačné centrum IOM poskytlo o vyše 3 150 konzultácií viac ako v roku 2019. Prečítajte si ďalšie výsledky kľúčových aktivít IOM na Slovensku.

V dokumente Organizácia systému migrácie a azylu v Slovenskej republike nájdete, ktoré inštitúcie a organizácie sú zodpovedné za jednotlivé oblasti migrácie z krajín mimo EÚ. Publikácia objasňuje aj prehľad politík, stratégií a zákonov, ktoré upravujú migráciu v SR.

O živote v utečeneckom tábore a najmä o pomoci utečencom ich presídlením do bezpečných krajín diskutovala 11. novembra 2020 Miroslava Pinková z Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Zuzana Vatráľová z Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).

Film Jednosmerný lístok o veľkej životnej zmene utečencov, ktorí boli presídlení z utečeneckého tábora do USA, premietal Filmový festival Jeden svet v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Online premietanie filmu 11. novembra 2020 si pozrelo 203 divákov.

Generálny riaditeľ IOM António Vitorino:

"Minulý rok sme na Medzinárodný deň migrantov poukázali na význam sociálnej súdržnosti a ocenili sme veľkorysosť komunít, ktoré podporujú migrantov, netušiac, čo prinesie rok 2020."

Dôležité informácie o rôznych oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku si na webovej stránke Migračného informačného centra IOM (MIC) www.mic.iom.sk od roku 2006 vyhľadalo už vyše milión návštevníkov.