Činnosť Migračného informačného centra IOM (MIC) k 31. 12. 2017

MIC je poradenským centrom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR, ktoré od roku 2006 poskytuje služby cudzincom pri ich integrácii na Slovensku. MIC je na Slovensku prvým a doteraz jediným informačným centrom, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života cudzincov.

MIC počas svojej činnosti poskytlo bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo 17 634 klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života na Slovensku, ako sú: pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod.

Klienti MIC pochádzali z viac ako 100 krajín, najviac z Ukrajiny, Ruska, Srbska, Indie, Iránu, USA a Južnej Kórey.

MIC počas tohto obdobia poskytlo svojim klientom 31 680 osobných, e-mailových alebo telefonických konzultácií na zvýhodnenej informačnej linke 0850 211 478. Unikátny zdroj informácií a poradenstva z rôznych oblastí života a pobytu cudzincov na Slovensku je aj webová stránka MIC, ktorú od roku 2006 vyhľadalo viac ako 902 847 používateľov.

MIC pripravuje od roku 2012 dni špecializovaného poradenstva pre cudzincov, tzv. One-Stop Shop. Tento model integrovaného poradenstva umožňuje cudzincom vybaviť si agendu a získať informácie na jednom mieste od pracovníkov viacerých inštitúcií. MIC do roku 2017 zorganizovalo 22 One-Stop Shopov v Bratislave a Košiciach a stretli sa s pozitívnym ohlasom. Komplexné poradenstvo využilo 336 cudzincov z viac ako 30 krajín.

MIC podporuje cudzincov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie alebo rekvalifikácii a realizuje pre nich bezplatné otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na Slovensku – aktivity, ktoré uľahčia integráciu cudzincov do spoločnosti. Od roku 2011 sa na kurzoch slovenského jazyka v Bratislave a v Košiciach zúčastnilo 4 646 cudzincov a na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie 975 cudzincov. Ďalších 597 klientov získali podporu na ďalšie vzdelávanie a rekvalifikačný kurz.

Centrum spolupracuje s kultúrnymi mediátormi – zástupcami združení a komunít cudzincov na Slovensku. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor na vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti. Kultúrni mediátori s podporou MIC zorganizovali od roku 2006 už 164 multikultúrnych a komunitných informačných stretnutí pre 13 400 ľudí.

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Výsledky vzdelávania a budovania kapacít odborníkov (Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike) k 31. 5. 2015

Od roku 2010 do mája 2015 sa na tréningoch a nadväzujúcich workshopoch IOM o migrácii, interkultúrnych zručnostiach a regionálnej spolupráci zúčastnilo vyše 510 zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí pracujú s migrantmi v SR. Účastníci získavajú zručnosti v interkultúrnej komunikácii, poznatky v oblasti migrácie a integrácie migrantov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s migrantmi a na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami.

Viac informácií.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

logo solidarita sk

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike V (individuálny projekt). Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

0
0
0
s2smodern