fbpx
Pomoc ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine - IOM Slovensko

Od vypuknutia vojny na Ukrajine 24. februára 2022 sme zaznamenali rastúci počet ukrajinských utečencov a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí vstupujú na Slovensko a do susedných krajín v dôsledku ruskej invázie na Ukrajine.

K 21. januáru 2023 slovenské štátne orgány zaznamenali 1 230 709 príchodov z Ukrajiny, z toho 1 133 580 ukrajinských utečencov a 60 219 štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ a občanov EÚ.

IOM od prvých dní poskytovala podporu a okamžitú pomoc vojnou postihnutým ľuďom, ktorí utiekli z Ukrajiny na Slovensko.

IOM Slovensko sa doteraz sústredila najmä na zabezpečenie prístupu k bezpečným, dôstojným a udržateľným životným podmienkam ľudí na úteku prostredníctvom týchto foriem pomoci:


Priama pomoc

Priama osobná pomoc utečencom na hraniciach a v asistenčných centrách.

Čítať ďalej.


Pomoc na diaľku

Právne, sociálne a pracovné poradenstvo a pomoc ukrajinským utečencom a štátnym príslušníkom tretích krajín prostredníctvom infolinky, e-mailu a webovej stránky Migračného informačného centra.

Čítať ďalej.


Humanitárna pomoc

Poskytovanie urgentnej humanitárnej pomoci ľuďom na Ukrajine a ľuďom odchádzajúcim z Ukrajiny.

Čítať ďalej.


Ochrana

Budovanie kapacít pracovníkov prvého kontaktu, zdravotníckeho personálu i dobrovoľníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania, rodovo podmieneného násilia a v ďalších témach.

Čítať ďalej.


Psychologická a sociálna pomoc

Poskytovanie pomoci v oblasti duševného zdravia, psychologickej a sociálnej podpory ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou a v súčasnosti žijú na Slovensku.

Čítať ďalej.


Dočasné ubytovanie

Pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine s dočasným ubytovaním v partnerstve s Airbnb.

Čítať ďalej.


Zber dát

Zhromažďovanie údajov o vysídlení, potrebách a zámeroch ľudí s cieľom lepšie pochopiť dynamiku mobility v regióne a posilniť pomoc v kríze.

Čítať ďalej.


Naše výsledky

Čítať ďalej.


Pozrite si video: IOM Slovakia’s Response to the #Ukrainecrisis

***

Globálne a regionálne zdroje IOM:

Ukraine: IOM Response 2022

IOM Appeals for USD 514 Million to Support Ukraine Response

IOM Regional Ukraine Response – Situation Reports

Ukraine: Latest Displacement Tracking Matrix Reports

Ukraine: Migration Data Portal

***

Prečítajte si správy zo Slovenska:

Pomoc IOM Slovensko Ukrajine – Infosheet #28 / 16. august 2023 (slovensky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #28 / 16 August 2023 (anglicky)

Pomoc IOM Slovensko Ukrajine – Infosheet #27 / 14. júl 2023 (slovensky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #27 / 14 July 2023 (anglicky)

Pomoc IOM Slovensko Ukrajine – Infosheet #26 / 14. jún 2023 (slovensky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #26 / 14 June 2023 (anglicky)

Pomoc IOM Slovensko Ukrajine – Infosheet #25 / 14. máj 2023 (slovensky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #25 / 14 May 2023 (anglicky)

Pomoc IOM Slovensko Ukrajine – Infosheet #24 / 14. apríl 2023 (slovensky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #24 / 14 April 2023 (anglicky)

Pomoc IOM Slovensko Ukrajine – Infosheet #23 / 15. marec 2023 (slovensky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #23 / 15 March 2023 (anglicky)

Pomoc IOM Slovensko Ukrajine – Infosheet #22 / 22. február 2023 (slovensky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #22 / 22 February 2023 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #21 / 7 February 2023 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #20 / 24 January 2023 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #19 / 10 January 2023 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #18 / 20 December 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #17 / 6 December 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #16 / 22 November 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #15 / 1 November 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #14 / 18 October 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #13 / 4 October 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #12 / 20 September 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #11 / 6 September 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #10 / 16 August 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #9 / 2 August 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #8 / 19 July 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #7 / 12 July 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #6 / 28 June 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #5 / 14 June 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #4 / 31 May 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #3 / 17 May 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #2 / 3 May 2022 (anglicky)

Ukraine: IOM Slovakia Response / #1 / 19 April 2022 (anglicky)

***

Pomoc IOM Slovensko finančné podporili:

Úrad pre obyvateľstvo, utečencov a migráciu Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov (U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration), Airbnb, Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank), Francúzsko, Spolkové ministerstvo zahraničných vecí Nemecka (German Federal Foreign Office), vláda Japonska (Government of Japan), vláda Kórejskej republiky (Government of the Republic of Korea), Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva (Norwegian Ministry of Foreign Affairs), vláda Švédskeho kráľovstva (the Government of the Kingdom of Sweden), Švajčiarsko-európsky fond rýchlej reakcie (Swiss-Europe Rapid Response Fund) a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). .

 

logo us flag

U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration

 

logo airbnb horiz web

 

logo ceb mrf web

 

 logo republique france web

 

logo gffo web

 

logo japan web

 

logo ro korea flag

 

logo norway web

 

logo sweden web

 

logo swiss sem web

 

logo ukaid web

 

logo isf amif fareb en

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.