fbpx

IOM poskytuje pomoc na hranici vo Vyšnom Nemeckom. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

IOM poskytuje pomoc na hranici vo Vyšnom Nemeckom. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

IOM je v prítomná a poskytuje okamžitú pomoc na týchto miestach:

  • Hraničný prechod vo Vyšnom Nemeckom
  • Hraničný prechod v Ubli
  • Tranzitné centrum v Michalovciach
  • Hotspot v Košiciach
  • Humanitárne centrum v Gabčíkove

IOM tiež na miestach svojich infopointov a v koordinácii s partnermi:

  • zdieľa informácie o službách a systémoch sociálnej ochrany,
  • poskytuje právne poradenstvo a informácie o tom, ako sa zaregistrovať a získať dočasné útočisko.

IOM tiež zvyšuje povedomie o rizikách obchodovania s ľuďmi a distribuuje informačné letáky (v angličtine, ukrajinčine, ruštine a rómčine) s relevantnými preventívnymi informáciami a kontaktnými údajmi na mimovládne organizácie, ktoré poskytujú špecializovanú pomoc na Slovensku a v iných európskych krajinách.

Pozrite si video: #Ukrainecrisis / IOM support at the Vyšné Nemecké border crossing