fbpx
Vzdelávacie materiály o migrácii | IOM Slovensko

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vydala súbor vzdelávacích materiálov o migrácii: dokumentárny film, videorozhovory s cudzincami na Slovensku (Les / Lionel / Nasi), inštruktážny materiál, informačný plagát a pripravila sériu podcastov Aj my sme tu doma spolu s tipmi na sprievodné aktivity k podcastom.

Vzdelávacie materiály slúžia ako pomôcky pri predstavení migrácie v rámci multikultúrnej výchovy na všetkých stupňoch formálneho vzdelávania, vzdelávania odborníkov pracujúcich s migrantmi v interkultúrnych zručnostiach a na ďalšiu prezentáciu migrácie širokej verejnosti.

INŠTRUKTÁŽNY MATERIÁL

Inštruktážny materiál Aj my sme tu doma je určený pedagogickým pracovníkom a lektorom. Poskytuje im flexibilný a užívateľsky prístupný materiál s podloženými informáciami, aktivitami a odkazmi na ďalšie zdroje, s ktorými dokážu jednoduchou a zaujímavou formou pripraviť a začleniť tému migrácie a integrácie migrantov do vzdelávania.

IOM - Vzdelávacie materiály o migrácii - Inštruktážny materiál Aj my sme tu doma

Materiál predkladá základné fakty a pojmy o migrácii a integrácii migrantov vo svete a na Slovensku, prezentuje výsledky reprezentatívneho výskumu verejnej mienky o migrácii a migrantoch, prináša návod na prácu s dokumentárnym filmom a videorozhovormi Aj my sme tu doma a predstavuje tiež interaktívne aktivity, ktoré vedú k zvýšeniu povedomia a k vytvoreniu si vlastného názoru o migrácii.

DOKUMENTÁRNY FILM

Dokumentárny film Aj my sme tu doma vykresľuje postoje obyvateľov SR k migrantom a prostredníctvom osobných príbehov palestínskeho lekára, kvetinárky z Ukrajiny a podnikateľa z Vietnamu predstavuje život migrantov na Slovensku. Realitu dopĺňajú zaujímavé údaje o migrácii a migrantoch u nás. Dokumentárny film môžete premietať priamo z tejto stránky:

Film je dostupný v HD kvalite aj na YouTube stránke IOM.

VIDEOROZHOVORY

V troch videách sa influenceri Lužifčák, Sandra @DejepisInak a Bača rozprávajú s mladými ľuďmi pôvodom z Ukrajiny, Iránu a Pobrežia Slonoviny o ich živote na Slovensku. Cez rozhovory a ich príbehy bližšie spoznáte migráciu a cudzincov, ktorí žijú na Slovensku.

Video: Lužifčák a Les

Aké je to ísť v sedemnástich rokoch sama študovať z Ukrajiny na Slovensko? Ako ju vnímali noví spolužiaci a ako vidí Slovákov ona? Stand-up komici z Lužifčáku pripravili svoju špeciálnu epizódu s tatérkou Les, ktorá vás prevedie svojou skúsenosťou zo života na Slovenku.

Video je dostupné v HD kvalite aj na YouTube stránke IOM.

Video: Sandra@DejepisInak a Lionel

Lionela priviedla z Pobrežia Slonoviny na Slovensko láska. Ako si prvykal na novú krajinu? Ako sa mu učila slovenčina? A ako sa mu žije na Slovensku teraz? Sandra z Dejepisu Inak pre nás pripravila krátke vzdelávacie video o histórii migrácie a predstaví nám aj svojho hosťa, ktorý je na Slovensku doma už niekoľko rokov.

Video je dostupné v HD kvalite aj na YouTube stránke IOM.

Video: Bača a Nasi

Nasi je stand-up komička pôvodom z Iránu, ktorá na Slovensku žije už niekoľko rokov a páči sa jej tu. Aké rozdiely vidí medzi životom v Iráne a na Slovensku? Ktoré sú jej najobľúbenejšie slovenské jedlá? Bača strávil celý deň s Nasi a predstaví nám ju v svojom videu.

Video je dostupné v HD kvalite aj na YouTube stránke IOM.

PLAGÁT

Plagát Aj my sme tu doma uvádza do témy migrácie a integrácie migrantov. Je možné ho vytlačiť a vyvesiť samostatne, alebo doplniť ďalšími informáciami a fotografiami o téme migrácie a integrácie migrantov.

IOM - Plagát Aj my sme tu doma - Vzdelávacie materiály o migrácii

PODCASTY

V sérii podcastov Aj my sme tu doma spoznáte viaceré krajiny sveta v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí sa v nich narodili, vyrastali a neskôr sa rozhodli žiť na Slovensku. Hostia podcastov vám predstavia Indiu, Nepál, Kazachstan, Severné Macedónsko a Ukrajinu a dozviete sa o nich viac o ich krajine pôvodu, kultúre, zvykoch a tradíciách, sviatkoch alebo gastronómii.

IOM - Vzdelávacie materiály o migrácii - Logo Podcasty IOM Slovensko

Vypočujte si Podcasty IOM Slovensko: https://iomslovakia.podbean.com.

Tipy na aktivity s podcastmi

Pre pedagogických pracovníkov aj lektorov sú k dispozícii sprievodné aktivity k podcastom IOM Slovensko, ktoré môžu využiť napríklad v globálnom vzdelávaní študentov stredných škôl: ako predstaviť podcasty, ako s ich pomocou zistiť a rozšíriť vedomostí o rôznych krajinách, ako viesť diskusiu o živote v týchto krajinách, o migrácii a o cudzincoch na Slovensku.

IOM - Vzdelávacie materiály o migrácii - Sprievodné aktivity k podcastom IOM Slovensko

Stiahnite si Tipy na sprievodné aktivity.

Materiály je možné voľne použiť a šíriť pre potreby ich nekomerčného použitia v interkultúrnej výchove, vo vzdelávaní v interkultúrnych zručnostiach a na ich verejnú prezentáciu s cieľom prispieť k vytváraniu informovaného názoru verejnosti o migrácii a migrantoch, k diskusii o migrácii a migrantoch, k dekonštrukcii stereotypov a mýtov a k predchádzaniu prejavom intolerancie, diskriminácie a xenofóbie v spoločnosti. Žiadna časť týchto materiálov alebo materiály ako celok nemôžu byť na iný účel reprodukované, uložené vo vyhľadávacom systéme alebo rozširované žiadnym spôsobom a v žiadnej forme bez predchádzajúceho súhlasu IOM.

 

Logo Ministerstvo spravodlivosti SR

Projekt Aj my sme tu doma 2: Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a autori videí a materiálov.