fbpx

IOM largescale warehouse facility in Kosice to support delivery of goods into Ukraine. Photo © International Organization for Migration (IOM) 2022.

Veľkokapacitný sklad IOM v Košiciach, ktorý slúži na podporu dodávok humanitárnej pomoci IOM na Ukrajinu. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

IOM zabezpečuje, aby materiálna pomoc, ktorá je kľúčová na zabezpečenie života a základných životných potrieb, bola k dispozícii ľuďom najviac postihnutých krízou.

IOM prevádzkuje veľkokapacitné sklady v Košiciach (3 500 metrov štvorcových) a v Michalovciach (5 814 metrov štvorcových), z ktorých zabezpečuje dodávky cezhraničnej humanitárnej pomoci zraniteľným ľuďom na Ukrajine. Predzásobenie a prevoz humanitárneho materiálu cez hranice potvrdili úlohu kriticky dôležitej zásobovacej trasy zo Slovenska na Ukrajinu, ktorá zabezpečuje nepretržitý prístup k humanitárnej pomoci kľúčovej pre ľudské životy.

IOM svojou podporou tiež reaguje na životne dôležité potreby ukrajinských utečencov a štátnych príslušníkov z krajín mimo EÚ prichádzajúcich na Slovensko. V spolupráci s miestnymi orgánmi a organizáciami IOM poskytuje humanitárnu pomoc pre centrá pomoci, hotspoty, registračné centrá, ubytovacie strediská a iné zariadenia, ktoré pomáhajú ľuďom z Ukrajiny v núdzi.

IOM bude naďalej rozširovať svoju priamu pomoc podľa vývoja potrieb ľudí z Ukrajiny.

Pozrite si video: Supply Chain Hubs in Slovakia and Aid Delivery