fbpx

IOM poskytuje na Slovensku svoje služby a poradenstvo už 25 rokov. Pozrite si prehľad jej kľúčových aktivít a výsledkov v brožúre IOM Slovensko 1996 – 2021:

Titulná strana – Brožúra IOM Slovensko 1996 – 2021

 

Kľúčové míľniky a udalosti IOM na Slovensku v rokoch 1996 – 2021:

 
   
   

1996

   

Slovensko sa stáva členom IOM, IOM otvára svoj úrad v Bratislave.

     
   
   

1998

   

Program pomoci neúspešným žiadateľom o azyl a cudzincom bez povolenia na pobyt na území SR pri návrate zo Slovenska domov.

Foto - Pomoc migrantom pri dobrovoľnom návrate zo Slovenska domov

Viac informácií.

     
   

2000

   

Otvorenie kancelárie IOM v Košiciach.

     
     
   

2003

   

Celonárodná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi.

Foto - Celonárodná kampaň IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Viac informácií.

     
   

2006

   

Komplexný program návratu a pomoci obchodovaným osobám.

   

   

Otvorenie Migračného informačného centra IOM v Bratislave a v Košiciach.

Foto - Poradenstvo a služby Migračného informačného centra IOM

Viac informácií.

     
   

2007

   

Poskytovanie reintegračnej podpory migrantom po návrate zo Slovenska do krajiny pôvodu s pomocou IOM.

Foto - Pomoc IOM migrantom aj po návrate domov

Yuliya sa s podporou IOM vrátila zo Slovenska domov, absolvovala kurz a získala novú profesiu.

Viac informácií.

     
   

2008

   

Založenie národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

     
     
   

2009

   

IOM sa stáva koordinátorom Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR.

Viac informácií.

   

   

Výskum o migrácii a migračných trendoch na Slovensku a o postojoch verejnosti v SR k migrácii.

Migračné trendy / Postoje verejnosti

   

   

V spolupráci s UNHCR a vládou SR začiatok humanitárneho transferu utečencov cez územie SR.

Foto - Humanitárny transfer utečencov cez územie SR

Viac informácií.

     
   

2010

   

Spustenie vzdelávacieho programu na posilnenie interkultúrnych zručností zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí poskytujú služby cudzincom.

Foto - Budovanie kapacít odborníkov v oblasti migrácie

Viac informácií.

     
   

2011

   

Medzinárodná mediálna súťaž Migranti v centre pozornosti a vzdelávacie workshopy o migrácii pre novinárov a študentov žurnalistiky.

Foto - Workshopy Migrants in the Spotlight pre novinárov

Viac informácií.

   

   

Vytvorenie dokumentárneho filmu 0800 800 818 o obetiach a rizikách obchodovania s ľuďmi.

Foto - Dokumentárny film 0800 800 818 o obchodovaní s ľuďmi

Viac informácií.

     
   

2012

   

Prvý ročník Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii.

Foto - Vzdelávací seminár EMn o migrácii

Viac informácií.

   

   

Výskum Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín v SR.

Obálka - Výskum IOM - Príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch tretích krajín v SR

Viac informácií.

     
   

2013

   

Vytvorenie dokumentárneho filmu Aj my sme tu doma o živote cudzincov na Slovensku a vzdelávacích materiálov o migrácii.

Obálka - Inštruktážny materiál Aj my sme tu doma

Viac informácií.

     
   

2016

   

Vytvorenie bezplatnej mobilnej aplikácie Safe Travel & Work Abroad na pomoc proti obchodovaniu s ľuďmi.

Banner - Mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad

Viac informácií.

     
   

2019

   

Školenia a poradenské služby pre zamestnávateľov o pobyte a zamestnávaní cudzincov na Slovensku.

Banner - Školenia a poradenstvo o zamestnávaní cudzincov

Viac informácií.

     
   

2020

   

Služby a poradenstvo občanom Spojeného kráľovstva pri registrácii pobytu a ďalších oblastiach života na Slovensku po vystúpení ich krajiny z EÚ.

Banner - Služby pre občanov UK po odchode krajiny z EÚ

Viac informácií.

     
   

2021

   

Vypracovanie Schémy pracovnej mobility pre SR.

Obálka - Schéma pracovnej mobility pre SR

Viac informácií.

     
 

Prečítajte si tiež:

Výsledky IOM na Slovensku.

História IOM vo svete.