fbpx

Film 0800 800 818 odhaľuje akútny problém našej spoločnosti: obchodovanie s ľuďmi. O svojich reálnych osudoch hovoria obete – muž nútený žobrať v Taliansku, žena donútená pracovať bez mzdy v Holandsku, muž vykorisťovaný na stavbe v Anglicku a žena donútená pracovať v sexbiznise vo Švajčiarsku. Aké ľahké je nechať sa podviesť obchodníkmi s ľuďmi by mohli rozprávať ďalší, ktorí uverili fiktívnej pracovnej agentúre. Vytvorili ju len pre potreby tohto filmu. Sídlila v prenajatých priestoroch a s webovou stránkou a cez inzeráty lákala ľudí na prácu v zahraničí. Viacerí odchádzali šťastní, že o pár dní cestujú za prácou do zahraničia... Film poodhaľuje tiež taktiky obchodníkov s ľuďmi a ich metódy manipulácie s potenciálnymi obeťami, a objasňuje čo robiť, ak sa človek stane obeťou obchodu s ľuďmi.

Prevenčný film 0800 800 818 z roku 2011 doplnil už existujúci film Mne sa to stať nemôže z roku 2003. Film 0800 800 818 zviditeľňuje problém obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce a núteného žobrania.

Film môžu vo svojej prevenčnej praxi využívať komunitní sociálni pracovníci, mestskí policajti – preventisti, pedagógovia a školskí preventisti, pracovníci reedukačných zariadení a detských domovov, pracovníci centier psychologického poradenstva a prevencie, lektori prevencie a pod.

Dokument vytvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom a s finančnou podporu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Veľvyslanectva Holandského kráľovstva a Audiovizuálneho fondu.