fbpx

Ako vám môže pomôcť IOM?

Ste cudzinec z tretej krajiny s legálnym pobytom alebo plánujete dlhodobo žiť a pracovať na území SR? Potrebujete poradiť s pobytom, prácou alebo inými otázkami o živote na Slovensku?

Viac informácií získate na webovej stránke Migračného informačného centra IOM (MIC).

Ste žiadateľom o azyl, neúspešným žiadateľom o azyl alebo nelegálnym migrantom, ktorý zvažuje návrat do krajiny svojho pôvodu?

Viac informácií získate na webovej stránke programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR).

Potrebujete viac informácií o problematike obchodovania s ľuďmi? Máte podozrenie, že niekto vo vašom okolí sa stal obeťou obchodovania s ľuďmi? Chcete sa pripraviť na bezpečnú cestu do zahraničia?

Viac informácií nájdete v sekcii Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a na webovej stránke Bezpečné cestovanie.

Ste odborný pracovník, výskumník, zamestnanec štátnej správy, študent alebo doktorand zaoberajúci sa migráciou a azylom a hľadáte štúdie, publikácie a iné odborné výstupy z tejto oblasti?

Viac informácií získate na webovej stránke Európskej migračnej siete (EMN) alebo v sekcii Publikácie.

Ste novinár a potrebujete informácie o migrácii? Hľadáte novinky o činnosti IOM alebo tlačové správy?

Pozrite si sekciu Pre médiá.

Štátne inštitúcie

Potrebujete viac informácií a údajov o azyle a medzinárodnej ochrane vrátane kontaktov na azylové zariadenia?

Prečítajte si ich na webovej stránke Migračného úradu Ministerstva vnútra SR (MÚ MV SR).

Máte záujem o informácie o kontrole hraníc a hraničnej kontrole, nelegálnej migrácii a prevádzačstve, povoľovaní a kontrole pobytu či vyhosťovaní cudzincov, vízovej praxi alebo realizácii dublinského nariadenia?

Navštívte webovú stránku Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ).

Hľadáte informácie o právnej úprave zamestnávania cudzincov na území SR, vydávaní povolení na zamestnanie pre cudzincov, integrácii cudzincov a integračných politikách?

Navštívte webovú stránku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR). Informácie o Európskych službách zamestnanosti (EURES) a zamestnávaní cudzincov v SR nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).

Potrebujete konzulárne informácie a údaje týkajúce sa vydávania víz a povoľovania pobytu cudzincov na území SR vrátane kontaktov na slovenské konzulárne úrady?

Navštívte webovú stránku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).