fbpx

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Stručný manuál predstavuje mobilnú aplikáciu IOM a ponúka návod, ako ju využiť vo vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi a ako informovať mladých ľudí o bezpečnom cestovaní. Manuál je dostupný v slovenskej a anglickej verzii. Aplikácia je v 11 jazykových verziách: slovenskej, anglickej, českej, francúzskej, maďarskej, nemeckej, poľskej, rómskej, ruskej, srbskej a ukrajinskej. Aplikácia je voľne dostupná v Google Play a App Store a na webovej stránke IOM www.safe.iom.sk. Aktualizácia manuálu: 2021.

Manuál je určený odborníkom, ktorí pracujú s mladými ľuďmi alebo sa v svojej práci stretávajú s potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi. S manuálom môžu predstaviť, čo je obchodovanie s ľuďmi a aká je situácia v tejto oblasti na Slovensku a vo svete. Pomôže vám vzdelávať a poskytnúť praktické rady, ako bezpečne vycestovať a pracovať v zahraničí a prečo je dôležité zodpovedne nakupovať. Manuál ponúka konkrétne skupinové aktivity na zvýšenie povedomia o hrozbe obchodovania s ľuďmi, ako sa nestať obeťou obchodníkov s ľuďmi a o zodpovednom nakupovaní. Aktualizácia manuálu: 2021.

Publikácia prostredníctvom posilnenia znalostí relevantných odborníkov  v téme obchodovania s ľuďmi  napomáha k realizácii individuálnej alebo skupinovej prevencie, identifikácii obetí a v neposlednom rade k efektívnej spolupráci zainteresovaných subjektov pri zaradení obete do referenčnej siete pomoci.  Zostavila a spracovala Katarína Kubovičová, IOM Bratislava. Slovenský jazyk.

Publikácia sa zameriava na včasnú identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrantmi a žiadateľmi o azyl v Slovenskej republike. Oboznamuje s najnovšími medzinárodne používanými postupmi v oblasti identifikácie a základnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi v kontexte migrácie tak, že poskytuje konkrétne praktické nástroje ako identifikovať, zaobchádzať a následne referovať obete – migrantov do systému starostlivosti o ne. Zostavil tím pracovníkov oddelenia proti obchodovaniu s ľuďmi IOM Bratislava. Slovenský jazyk.

Brožúra zameraná na predchádzanie rizík spojených s prácou v zahraničí. Slovenský jazyk.

Brožúra zameraná na predchádzanie rizík spojených s prácou v zahraničí. Slovenský jazyk.

Prevenčná brožúra určená pre ľudí, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia za prácou. Poskytuje základné informácie o obchodovaní s ľuďmi, užitočné rady pred cestou a počas pobytu v zahraničí a tiež dôležité kontakty na pomáhajúce organizácie a veľvyslanectvá. Zostavil tím pracovníkov IOM z oddelenia proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovenská verzia (aktualizácia: marec 2016).

Pozrite si tiež informácie o bezpečnom cestovaní a práci v zahraničí aj na webovej stránke IOM: www.bezpecnecestovanie.iom.sk.

TV spot k prevencii obchodovaniu s ľuďmi s propagáciou Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi so zameraním na obchodovanie so ženami. Slovenský jazyk.

TV spot k prevencii obchodovaniu s ľuďmi s propagáciou Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi so zameraním na obchodovanie  s mužmi. Slovenský jazyk.

Dokumentárny film s názvom 0800 800 818 zobrazuje aktuálne trendy v obchodovaní s ľuďmi – slovenskými obeťami v zahraničí. Prostredníctvom štyroch reálnych príbehov nehovorí len o nútenej prostitúcii, ale aj o nútenej práci či nútenom žobraní. Cieľom filmu je poskytnúť preventívne informácie a predstaviť možnosti pomoci mužom a ženám, ktorí sa mohli stať obeťami tohto trestného činu. Dokument vytvorila IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom. Vznikol s finančnou podporu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Veľvyslanectva Holandského kráľovstva a Audiovizuálneho fondu. Slovenský jazyk, anglické titulky.

Brožúra obsahuje samoidentifikačné otázky indikujúce obchodovanie s ľuďmi, informácie o Programe podpory a ochrany obetí obchodovania a kontakty na pomáhajúce mimovládne organizácie v členských štátoch EÚ. Tieto informácie sú okrem slovenčiny uvedené v ďalších 14 jazykoch: angličtina, francúzština, vietnamčina, čínština, ruština, ukrajinčina, gruzínčina, moldavčina, hindu, perzština, paštu, urdu, panjabi, bengali.

 
Powered by Phoca Download