• Bratislava, 17. decembra 2013 – Na svete je v súčasnosti 232 miliónov migrantov. Ak by založili štát, vytvorili by piatu najľudnatejšiu krajinu sveta po Číne, Indii, USA a Indonézii. Rozsiahla mobilita ľudí je väčšia než v ktoromkoľvek okamihu novodobej ľudskej histórie. V roku 2000 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 18. december za Medzinárodný...

  Čítať ďalej...

 • Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku. Employing foreigners in Slovakia has some pitfalls as well as positive aspects for employers. Foreign nationals living in Slovakia, or those seeking to come here for work, are highly motivated to find and keep a job or...

  Čítať ďalej...

 • Situácia doma bola nestabilná a zhoršovali sa aj podmienky a vyhliadky na život, rozhodli sa preto odísť. Peniaze na cestu zabezpečil pán Hassan predajom celého svojho majetku vrátane domu v irackom meste Sulejmáníja, v ktorom žil so svojou rodinou. S manželkou, tromi malými deťmi a bratom sa vydali na cestu. Ich cieľom bola západná...

  Čítať ďalej...

 • Na Slovensku žije vyše 121-tisíc cudzincov s povolením na pobyt. Predstavujú 2,22 % zo všetkých obyvateľov Slovenska. Občania z krajín mimo Európskej únie (tzv. cudzinci z tretích krajín) tvoria 53,9 % z celkového počtu cudzincov u nás. Aj napriek tomu, že Slovenská republika patrí v rámci Únie ku krajinám s najnižším podielom cudzincov v...

  Čítať ďalej...

 • Košice, 27. septembra 2012 – Migračné informačné centrum IOM (MIC) organizuje 27. septembra vo svojej košickej pobočke na Poštovej 1 od 13.00 do 17.00 hod. pre cudzincov z krajín mimo EÚ poradenský deň, tzv. one-stop-shop. Cudzinci tu na jednom mieste budú môcť...

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 11. apríla 2016 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v SR pomáha cudzincom, ktorí nemôžu alebo nechcú ostať na území Slovenska a rozhodli sa pre návrat domov. Od roku 2004 do konca roka 2015 tak IOM asistovala 1 258 cudzincom pri návrate zo Slovenska do viac ako 60 krajín na celom svete.

  Čítať ďalej...

 • IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu spustila prvú celoslovenskú informačnú kampaň o programe asistovaných dobrovoľných návratov cudzincov domov. V rámci programu IOM zabezpečuje organizované a humánne návraty do krajín pôvodu a...

  Čítať ďalej...

 • Ak ste štátnym príslušníkom z krajiny mimo Európskej únie, môžete využiť nasledovné bezplatné služby Migračného informačného centra IOM (MIC): Právne poradenstvo Poradíme vám v otázkach pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia,...

  Čítať ďalej...

 • Migračné informačné centrum (MIC) IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike pokračuje  vo svojej činnosti. Pobočky MIC v Bratislave a v Košiciach ponúkajú cudzincom, ktorí na Slovensku žijú alebo plánujú žiť a pracovať, individuálne právne a pracovné poradenstvo.

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 14. októbra 2014 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) spúšťa kampaň na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Prebieha od októbra 2014 na Slovensku, v Českej republike a Poľsku v tých regiónoch, odkiaľ pochádza najviac obetí obchodovania...

  Čítať ďalej...

 • Online školenia IOM: Pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku Školenie sa uskutoční, ak sa naň prihlási minimálne 10 účastníkov. Ak sa na školenie prihlási menej ako 10 účastníkov, ponúkneme vám iný termín školenia, alebo vám vrátime účastnícky poplatok. Uzávierka prihlášok je 7 dní pred termínom školenia....

  Čítať ďalej...

 • IOM Slovensko poskytuje občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) a ich rodinným príslušníkom informácie a praktickú pomoc pri registrácii ich pobytu na území Slovenskej republiky. Zmeny v podmienkach na pobyt na Slovensku vyplývajú pre občanov UK z odchodu ich krajiny z Európskej únie. Okrem...

  Čítať ďalej...

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so Slovenskou republikou ponúka štátnym príslušníkom tretích krajín bez povolenia na pobyt a neúspešným žiadateľom o azyl pomoc pri návrate a po návrate do krajiny pôvodu. Návrat domov s IOM je dobrovoľný a závisí od slobodného rozhodnutia záujemcu o návrat. Kto môže...

  Čítať ďalej...

 • Zamestnávateľom, ktorí majú záujem o pracovníkov zo zahraničia, ponúkame praktické školenia a poradenstvo o pobyte a zamestnávaní cudzincov z tretích krajín a z krajín EÚ. Z našej ponuky si môžete vybrať služby, ktoré najviac vyhovujú vašim potrebám: A. Školenia Organizujeme pravidelné školenia s praktickými a v praxi...

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 22. januára 2013 – Migračné informačné centrum IOM organizuje 24. januára 2013 od 12.00 do 17.00 hod. vo svojich priestoroch na Grösslingovej 4 v Bratislave ďalší deň špecializovaného poradenstva pre cudzincov z krajín mimo EÚ, tzv. One Stop...

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 9. apríla 2015 – Obyvatelia metropol dvoch slovenských krajov môžu v apríli spoznať kultúry a ľudí z rôznych kútov sveta. Stačí navštíviť multiCOOLtúrne večery Aj my sme tu doma, ktoré 14. apríla o 18. hodine v prešovskej...

  Čítať ďalej...

 • Ako vám môže pomôcť IOM? Ste cudzinec z tretej krajiny s legálnym pobytom alebo plánujete dlhodobo žiť a pracovať na území SR? Potrebujete poradiť s pobytom, prácou alebo inými otázkami o živote na Slovensku? Viac informácií získate na webovej stránke

  Čítať ďalej...

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ponúka školenie zamestnávateľom, ktorí majú záujem o presné, praktické a v praxi overené informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov v SR. Obsah školenia: 1. Ako na Slovensku zamestnať: štátnych príslušníkov tretích krajín s vízovým a bezvízovým...

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 13. septembra 2017 – Cudzinci z ktorejkoľvek krajiny sveta môžu v novej webovej aplikácii VISA CHECK zistiť, aký typ víz a pobytu potrebujú pri vstupe do Slovenskej republiky. Aplikácia s informáciami v anglickom jazyku je voľne dostupná na webovej stránke Migračného informačného centra IOM

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 27. augusta 2012 – Aktualizovaná webová stránka IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) www.avr.iom.sk pomáha cudzincom, ktorí sa na Slovensku ocitnú v...

  Čítať ďalej...