fbpx

Bratislava, 17. decembra 2013 – Na svete je v súčasnosti 232 miliónov migrantov. Ak by založili štát, vytvorili by piatu najľudnatejšiu krajinu sveta po Číne, Indii, USA a Indonézii. Rozsiahla mobilita ľudí je väčšia než v ktoromkoľvek okamihu novodobej ľudskej histórie. V roku 2000 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 18. december za Medzinárodný deň migrantov, aby pripomenulo, že treba zaistiť dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd pre všetkých migrantov.

Podľa odhadov OSN sa vo svete v roku 1990 nachádzalo 154 miliónov migrantov, v roku 2000 už 175 miliónov, v roku 2010 tento počet dosiahol 221 miliónov a v roku 2013 stúpol na súčasných 232 miliónov, čo je 3,2 percenta svetovej populácie. Inými slovami, každý 31. človek na svete je dnes medzinárodný migrant, t. j. žije v inej krajine, ako je krajina jeho trvalého, resp. obvyklého pobytu.

S nárastom počtu migrantov významne rastie aj dôležitosť migračnej problematiky a poskytovania pomoci migrantom. Mnohí – vrátane matiek s deťmi, osamelých detí bez sprievodu dospelých či starých ľudí – pri riešení svojej životnej situácie podstupujú nebezpečnú cestu, stávajú sa obeťami obchodovania s ľuďmi, sú vystavení poníženiu a strate ľudskej dôstojnosti a zomierajú na ceste do novej krajiny. „Je potrebné vyvinúť všetky kroky, aby sme dokázali zabezpečiť ochranu všetkých migrantov a poskytnúť im pomoc, či už počas cesty alebo po príchode do novej destinácie,“ hovorí Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Slovenskej republike. IOM v spolupráci s vládami, organizáciami a migrantmi na celom svete vyvíja úsilie k riešeniu migračných otázok.

„Na podporu migrantov, ktorí prichádzajú alebo už žijú na Slovensku, pracuje od roku 2006 Migračné informačné centrum IOM (MIC). V roku 2013 sa na MIC v Bratislave a v Košiciach obrátilo 1 887 migrantov z viac ako 90 krajín, ktorým centrum poskytlo 3 361 konzultácií v hlavných oblastiach života na Slovensku ako je pobyt, zamestnanie, podnikanie, zdravotná starostlivosť, zdravotné a sociálne poistenie, rodinný život či vzdelávanie. Migranti môžu vďaka MIC na jednom mieste získať právne i praktické rady, ktoré uľahčia ich život na Slovensku a podporia ich integráciu do spoločnosti,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová. Migranti mohli tiež využiť dni špecializovaného poradenstva, tzv. One-Stop Shop, a na jednom mieste získať komplexné poradenstvo priamo od odborníkov z viacerých inštitúcií. MIC uskutočnilo päť takýchto dní a poradenstvo od kľúčových úradov získalo viac ako 60 migrantom z 12 krajín. Ďalším unikátnym zdrojom dôležitých  informácií a poradenstva z rôznych oblastí života a pobytu migrantov na Slovensku je webová stránka MIC, ktorá mesačne zaznamenáva 15-tisíc individuálnych návštev.

Centrum podporuje migrantov tiež pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie alebo rekvalifikácii a realizuje pre nich bezplatné kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na Slovensku. V roku 2013 poskytlo migrantom 52 príspevkov na odborné a rekvalifikačné kurzy a kurzy slovenčiny a sociálnej a kultúrnej orientácie v Bratislave a v Košiciach navštevovalo 650 migrantov. „Ovládanie jazyka, schopnosť orientovať sa v novej spoločnosti a doplnenie si vzdelania uľahčujú začať nový život v novej krajine a integrovať sa do spoločnosti, čo je prínosom pre migrantov aj spoločnosť,“ dopĺňa Zuzana Vatráľová.

Centrum spolupracuje tiež so zástupcami združení a komunít migrantov na Slovensku – kultúrnymi mediátormi. S podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor pre vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti. MIC v roku 2013 spolupracovalo  so 16 kultúrnymi  mediátormi  a podporilo 16 multikultúrnych informačných stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 4 700 osôb. Jedným z najúspešnejších bol júnový Gastrofestival komunít migrantov.

Ďalšou z priorít IOM pri pomoci migrantom je boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Od januára 2013 poskytli pracovníci IOM na Slovensku na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 vyše 1 700 konzultácií. Pri svojej práci identifikovali 25 obetí obchodovania s ľuďmi. IOM pomáhala dvom cudzím štátnym príslušníkom, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi na Slovensku, ostatné obete boli občania Slovenskej republiky. Najviac obetí so slovenským občianstvom bolo podľa evidencie IOM  obchodovanych do Veľkej Británie, ďalší do Českej republiky, Nemecka, Belgicka a Švédska. Z celkového počtu identifikovaných sa 20 obetí rozhodlo vstúpiť do programu, v rámci ktorého im IOM poskytla komplexnú asistenciu pri ich návrate a reintegrácii. Medzi obeťami boli dve tretiny žien a jedna tretina mužov. Štyridsať percent z celkového počtu sa stalo obeťami sexuálneho vykorisťovania, ďalších 40 percent sa stalo obeťami obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce a nútenej práce v domácnosti a zvyšných 20 percent za účelom núteného sobáša a núteného žobrania.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podpora aktivít IOM:

logo solidarita sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza VI). Individuálny projekt. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

logo mvsr

Program návratu a reintegrácie obchodovaných osôb realizuje IOM Bratislava ako súčasť národného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorý je financovaný Ministerstvom vnútra SR. Technickú prevádzku Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 zabezpečuje Slovak Telekom a jej služby financuje Ministerstvo vnútra SR.