Návraty vo svete

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie (AVRR) sa poskytujú na celom svete už takmer štyri desiatky rokov. Počas posledných 10 rokov tento program pomohol vyše 410 tisíc migrantom, ktorí využili humánny, dôstojný a bezpečný spôsob návratu a zabezpečil ich návrat do viac než 170 krajín sveta. Viac informácií.

Slovensko

Pomoc v rámci programu AVRR poskytuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v SR od roku 1998 na základe Dohody o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu.

Od roku 2004 do 31. decembra 2017 IOM asistovala pri návrate 1 417 cudzincom, ktorí sa vrátili do 64 krajín na celom svete. Prostredníctvom humanitárneho návratového programu sa tak mohlo vrátiť zo Slovenska domov ročne v priemere viac ako 100 migrantov.

Najviac z nich v tomto období smerovalo do Moldavska (17,08 %), Číny (12,77 %), Vietnamu (11,01 %), Iraku (8,89 %) a Srbska (Kosova) (7,55 %).

Štatistiky asistovaných dobrovoľných návratov od roku 2004.

Návraty podľa veku

Počet navrátilcov za obdobie od roku 2004 do konca roku 2017 vo vekovej skupine 0 – 17 rokov tvorí 8,19 % z celkového počtu návratov, podiel vekovej kategórie 18 – 30 rokov tvorí 50,88 %, vo veku od 31 – 50 rokov sa v rámci programu AVRR vrátilo 36,56 ľudí a 4,38 % tvorili migranti starší ako 51 rokov.

Štatistika návratov podľa pohlavia

V sledovanom období od roku 2004 do konca roku 2017 bol medzi cudzincami, ktorí sa vrátili v programe AVRR, podiel mužskej populácie 76,85 % a ženskej populácie 23,15 %.

IOM - Infografika - Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie, 2004 - december 2017

Reintegračná pomoc migrantom po návrate domov

Od roku 2004 do konca roku 2017 IOM pomohla pri reintegrácii po návrate 225 jednotlivcom alebo rodinám v 31 krajinách na celom svete. Bola im poskytnutá reintegračná pomoc v hodnote 339 990,21 eur.

V roku 2017 IOM pomohla celkovo 22 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili v rámci programu AVRR do Afganistanu, Gruzínska, Indie, Iraku, Moldavska, Pakistanu, Srbska (vrátane Kosova), na Ukrajinu a do Vietnamu. Prvýkrát IOM podporila taktiež reintegráciu cudzincov po návrate do Ghany a USA. IOM v roku 2017 poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc v hodnote 27 842,25 eur, ktorú využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít, na rekonštrukciu príbytkov alebo na zabezpečenie dočasného ubytovania.

V roku 2016 pomohla IOM 20 cudzincom po ich návrate do Afganistanu, Bieloruska, Brazílie, na Filipíny, do Indie, Iraku, Iránu, na Kubu, do Peru, Ruska, Thajska, na Ukrajinu a do Vietnamu. Túto reintegračnú pomoc v celkovej hodnote 31 483,26 eur využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít, na zabezpečenie základných životných potrieb alebo na vzdelanie.

V roku 2015 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 31 275,53 eur celkovo 17 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Gruzínska, Indie, Iraku, Kene, Mexika, Moldavska, Srbska – Kosova a do Vietnamu. Reintegračnú pomoc využili najmä na založenie malých podnikateľských aktivít a zabezpečenie základných životných potrieb – materiálnej pomoci a dočasného ubytovania.

V roku 2014 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 43 229,98 eur celkovo 29 jednotlivcom alebo celým rodinám po ich návrate do Afganistanu, Brazílie, Gruzínska, Číny, Indie, Iraku, Macedónska, Mexika, Moldavska, Namíbie, Pakistanu, Ruska, Srbska, Turecka, na Ukrajinu a do Vietnamu. Z rôznych typov ponúkanej pomoci mali migranti najväčší záujem o naštartovanie podnikania, materiálnu pomoc a o pomoc s dočasným ubytovaním.

V roku 2013 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 44 737,79 eur celkovo 31 jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vrátili v rámci programu AVRR a ktorí požiadali o reintegračný príspevok. Reintegračná pomoc bola poskytnutá v Afganistane, Arménsku, Číne, Indii, Iraku, Srbsku – Kosove, Moldavsku, Rusku a Vietname a zahŕňala podporu vzdelávania, podnikania, materiálnej pomoci, zabezpečenia dočasného ubytovania a zdravotnej starostlivosti navrátilcov.

V roku 2012 IOM poskytla reintegračnú pomoc v hodnote 42 122,28 eur celkovo 27 jednotlivcom alebo celým rodinám z Vietnamu, Moldavska, Arménska, Číny, Iránu, Macedónska, Nepálu, Ruska, Srbska – Kosova, Thajska, Turecka a Ukrajiny, ktorí sa rozhodli pre asistovaný dobrovoľný návrat a požiadali o reintegračný príspevok.

V roku 2011 pomohla IOM Bratislava v 26 prípadoch – jednotlivcom alebo celým rodinám, ktorí sa vracali do Gruzínska, Srbska (vrátane Kosova), Vietnamu, Moldavska, Azerbajdžanu, Arménska, Iraku a na Ukrajinu. IOM poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote 35 783,79 eur.

V roku 2010 pomohla IOM Bratislava pri reintegrácii 33 jednotlivcom alebo rodinám po ich návrate do Gruzínska, Srbska (vrátane Kosova), Moldavska, Ruska a Vietnamu. IOM poskytla navrátilcom reintegračnú pomoc formou preplatenia služieb a tovarov v hodnote 45 060,90 eur.

Mapa - Krajiny s reintegračnou pomocou od IOM Slovensko za 2007 - december 2017

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

0
0
0
s2smodern