fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s Európskou komisiou poskytla technickú podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Schémy pracovnej mobility pre SR (ďalej Schéma). Jej cieľom je zefektívniť zamestnávanie štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ a EHP na Slovensku najmä v zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily.

Schéma bola vypracovaná v úzkej spolupráci s odborníkmi z relevantných orgánov štátnej správy, zástupcami zamestnávateľov, odborov a samosprávy.

Okrem Schémy IOM vypracovala aj ďalšie výstupy, ktoré majú uľahčiť implementáciu navrhovaných opatrení v Schéme a poskytnúť dodatočné informácie pre tvorcov a implementátorov politík pracovnej mobility:

Schéma pracovnej mobility pre SR:

Obálka - Schéma pracovnej mobility pre SR

Stiahnuť schému.

Schéma je expertný dokument a má odporúčací charakter. Vychádza zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR, ktorú prijala vláda SR v roku 2018, a reflektuje aj prijatý Plán obnovy a odolnosti SR najmä v oblasti prilákania potrebnej pracovnej sily zo zahraničia.

Schéma obsahuje legislatívne, technické aj motivačné opatrenia, ktoré:

  • znížia administratívnu záťaž pre štátne orgány, cudzincov aj zamestnávateľov,
  • zrýchlia procesy a vstup zahraničného zamestnanca na trh práce,
  • podporia systematické, transparentné a predvídateľné rozhodovanie štátnych orgánov,
  • zjednodušia systém a spoja všetky postupy do harmonického celku,
  • podporia aktívnu participáciu sociálnych partnerov.

Cieľom opatrení je uľahčiť a zrýchliť prijímanie zahraničných pracovníkov na slovenský trh práce, zvýšiť atraktívnosť Slovenska pre zahraničnú pracovnú silu, pomôcť zahraničným pracovníkom pri integrácii do spoločnosti, podporiť návrat zahraničnej pracovnej sily do krajiny pôvodu a prispieť tak k efektívnej politike pracovnej mobility v SR.

Schéma zároveň ponúka viacero odporúčaní, ako spolupracovať s krajinami pôvodu zahraničných pracovníkov a ako zbierať dáta, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie úspešnosti opatrení a nástrojov pracovnej mobility.

Podporné materiály Schémy pracovnej mobility pre SR:

Opatrenia Schémy pracovnej mobility pre SR (krátky súhrn)

Obálka - Opatrenia Schémy pracovnej mobility pre SR - stručný súhrn

Stiahnuť opatrenia.

Komunikačná stratégia Schémy pracovnej mobility pre SR

Obálka - Komunikačná stratégia Schémy pracovnej mobility pre SR

Stiahnuť komunikačnú stratégiu.

Návrh legislatívnych zmien

Obálka - Návrh legislatívnych zmien – Schéma pracovnej mobility pre SR

Stiahnuť návrh legislatívnych zmien.

Hlavné zistenia z výskumného zborníka

Obálka - Hlavné zistenia z výskumného zborníka – Schéma pracovnej mobility pre SR

Stiahnuť hlavné zistenia.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vlajka EÚ

Projekt Technická podpora pri príprave Schémy pracovnej mobility pre SR bol financovaný Európskou úniou prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem a implementovaný Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (GR REFORM).