fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom vytvorili dokumentárny film Aj my sme tu doma, ktorý cez konkrétne príbehy troch migrantov z rozličných kultúr – palestínskeho lekára, kvetinárky z Ukrajiny a podnikateľa z Vietnamu – rozpráva o živote migrantov na Slovensku. Vo filme sú použité tiež ankety medzi ľuďmi na ulici, ktorými vyjadrujú postoje Slovákov k migrantom. Na druhej strane film prináša podložené údaje, na základe ktorých vykresľuje realitu o migrácii na Slovensku.

Pozrite si film a vytvorte si vlastný názor:

Film je dostupný aj na YouTube stránke IOM, odkiaľ je možné ho priamo premietať. Film je súčasťou vzdelávacích materiálov IOM o migrácii.

Film je voľne použiteľný a šíriteľný pre potreby jeho nekomerčného použitia pri vyučovaní na školách, vo vzdelávaní v interkultúrnych zručnostiach a na jeho verejnú prezentáciu s cieľom prispieť k vytváraniu informovaného názoru verejnosti o migrácii a migrantoch, k diskusii o migrácii a migrantoch, k dekonštrukcii stereotypov a mýtov a k predchádzaniu prejavom intolerancie, diskriminácie a xenofóbie v spoločnosti. Žiadna časť filmu alebo film ako celok nemôžu byť na iný účel reprodukované, uložené vo vyhľadávacom systéme alebo rozširované žiadnym spôsobom a v žiadnej forme bez predchádzajúceho súhlasu IOM.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.logo avf

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná IOM.

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.