fbpx

Bratislava, 11. apríla 2016 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v SR pomáha cudzincom, ktorí nemôžu alebo nechcú ostať na území Slovenska a rozhodli sa pre návrat domov. Od roku 2004 do konca roka 2015 tak IOM asistovala 1 258 cudzincom pri návrate zo Slovenska do viac ako 60 krajín na celom svete.

O pomoc pri návrate do krajiny pôvodu môžu požiadať štátni príslušníci z krajín mimo Európskej únie bez povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky a neúspešní žiadatelia o azyl na Slovensku. IOM ich zaregistruje do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) a podľa potrieb im poskytuje poradenstvo o návrate, pripraví s nimi plán návratu a pomáha im pri vybavovaní náhradných cestovných dokladov, pri dočasnom ubytovaní, stravovaní alebo s oblečením. V deň návratu im asistuje pri odlete na letisku, počas prestupov a po prílete do krajiny pôvodu.

„Asistované dobrovoľné návraty sú jedným zo základných a nákladovo efektívnych nástrojov riadenia migrácie. Umožňujú bezpečný a dôstojný návrat do krajiny pôvodu tým cudzincom, ktorí sa v krajine ocitli v neriešiteľnej situácii a želajú si vrátiť sa domov,“ vyjadrila sa Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR.

Asistované dobrovoľné návraty realizuje IOM na základe Dohody o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Ministerstvom vnútra SR o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu, ktorá bola uzavretá v roku 1998. Za uplynulý rok sa vrátilo s IOM zo Slovenska domov 92 cudzincov, z toho najviac do Srbskej republiky – Kosova a do Iraku.

Od roku 2007 poskytuje IOM reintegračnú pomoc cudzincom aj po ich dobrovoľnom návrate domov. Využiť ju môžu na začatie aktivít, ktoré pre nich a ich rodiny generujú príjem, na dočasné ubytovanie, zlepšenie podmienok na bývanie, ďalšie vzdelávanie či zdravotnú pomoc. IOM takto pomohla jednotlivcom aj rodinám už v 25 krajinách na celom svete.

„Cieľom reintegračnej pomoci je podporiť navrátilca tak, aby sa dokázal v domovskej krajine stabilizovať, zabezpečiť si základné životné potreby a svojou vlastnou činnosťou si vytvoriť nástroje na pravidelné zabezpečenie obživy pre seba a svoju rodinu,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová.

Pracovníci IOM poskytujú informácie o AVRR v kanceláriách IOM na Grösslingovej 35 v Bratislave a na Poštovej 1 v Košiciach, v zariadeniach MV SR, prostredníctvom zvýhodnenej telefonickej linky 0850 211 262, elektronickej pošty na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a webovej stránky www.avr.iom.sk, ktorá informuje cudzincov o pomoci pri návrate a po návrate domov v šiestich jazykoch: v slovenčine, angličtine, vietnamčine, ruštine, čínštine a v arabčine. Stránka je zároveň dôležitým zdrojom informácií pre partnerov IOM a odborníkov zo štátnych a mimovládnych inštitúcií, ktorí na Slovensku s cudzincami pracujú.

IOM pokračuje v realizácií asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií od 1. januára 2016 v rámci projektu Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií:www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie programu AVRR:

Informácie o programe asistovaných dobrovoľných návratoch a reintegrácií IOM sú dostupné na webovej stránke programu AVRR: www.avr.iom.sk.

Podpora aktivít IOM v programe AVRR:

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.