fbpx

Bratislava, 14. októbra 2014 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) spúšťa kampaň na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Prebieha od októbra 2014 na Slovensku, v Českej republike a Poľsku v tých regiónoch, odkiaľ pochádza najviac obetí obchodovania s ľuďmi. Kampaň propaguje telefonické linky, kam môže zavolať každý, komu hrozí, že sa môže stať alebo sa už stal obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo kto uvažuje nad prácou v zahraničí. Slovenská linka pomoci má číslo 0800 800 818. Je možné na ňu volať aj zo zahraničia zo slovenskej SIM karty na 00421 800 800 818.

„Obchodovanie s ľuďmi je výnosným a zároveň rýchlo rastúcim nelegálnym obchodom na svete,“ hovorí Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR, ktorý realizuje Program návratu a reintegrácie obchodovaných osôb. Od roku 2006 až do konca augusta 2014 IOM identifikovala 177 obetí obchodovania s ľuďmi. Z toho 137 obetí prijalo pomoc IOM a vstúpilo do programu a 97 z nich IOM pomohla pri návrate na Slovensko. Obete zaradené do programu dostali možnosť využiť služby sociálnej práce, ktoré im pomáhajú opäť sa vrátiť do bežného života.

Približne polovica identifikovaných slovenských obetí je vykorisťovaná vo Veľkej Británii. Častými cieľovými krajinami sú tiež Holandsko, Belgicko, Švédsko, Nemecko, Česká republika a Švajčiarsko. Hlavnými faktormi rastu obchodovania s ľuďmi v cieľových krajinách je dopyt po lacnej pracovnej sile a dopyt po sexuálnych službách. „Počet obetí ovplyvňuje aj nedostatok pracovných príležitostí, slabé sociálne prostredie, zlá ekonomická situácia obyvateľstva, nízka vzdelanostná úroveň a nedostatok informácií o rizikách pracovnej migrácie a hrozbe obchodovania s ľuďmi,“ upozorňuje Zuzana Vatráľová.

IOM v SR realizuje kampaň s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a v spolupráci s organizáciami La Strada v Českej Republike a v Poľsku. Všetky tri organizácie prevádzkujú telefonické linky na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi a úlohou kampane je zviditeľniť helplinky v týchto krajinách. Operátori slovenskej Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 pomôžu volajúcim preveriť pracovnú agentúru, konzultovať pracovnú zmluvu a poskytnú rady pred vycestovaním. Obetiam obchodovania s ľuďmi ponúknu pomoc pri návrate a po návrate domov, ktoré im môže poskytnúť IOM a ďalšie organizácie a inštitúcie.

Aktualizované 15. decembra 2014: Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi prevádzkovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v SR od 1. júla 2008 do 15. decembra 2014. Od 15. decembra 2014 Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 prevádzkuje Slovenské krízové centrum Dotyk.

Informácie o pomoci budú na miestach, ktoré ľudia najčastejšie využívajú pri ceste do zahraničia. Na Slovensku sa kampaň zameriava na mestá v Košickom kraji. Plagáty a citylighty sú najmä na autobusových staniciach v Košiciach, Trebišove a v Michalovciach. Reklama je umiestnená na plagátoch v regionálnych autobusoch a na cestovných lístkoch, plagátoch a nálepkách v autobusoch smerujúcich do Veľkej Británie, napríklad do Bradfordu, Sheffieldu, Birminghamu a Leedsu, ktoré sú častými destináciami obetí obchodu s ľuďmi. V Česku sú materiály kampane najmä v Ústí nad Labem, Tepliciach a Českých Budějoviciach. V Poľsku kampaň prebieha v Mazovskom vojvodstve a v regiónoch na severozápade krajiny.

IOM spúšťa kampaň pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý si každoročne 18. októbra pripomína Európska únia a jej členské štáty. IOM sa okrem toho podieľa aj na aktivitách iných organizácií v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, napríklad na filmovom festivale Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi (Together Against Trafficking), ktorý 17. októbra 2014 v bratislavskom kine Lumiére organizuje Slovenská katolícka charita.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií:www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Podpora a partneri kampane:

logo-visegrad-fund-400

Projekt Counter-trafficking Hotlines Campaign in SK/CZ/PL Vulnerable Regions finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
www.visegradfund.org

logo iom-oim blue

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – realizátor projektu a kampane
www.iom.sk

logo-la-strada-cz

La Strada Česká republika, o.p.s. – partner kampane
www.strada.cz

logo-la-strada-pl

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – partner kampane
www.strada.org.pl

logo mvsr

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 a Program návratu a reintegrácie obchodovaných osôb sú financované Ministerstvom vnútra SR.
www.minv.sk