fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 14. augusta 2019 – Čo by ste robili, ak by v našej krajine vypukla vojna, vy by ste prišli o strechu nad hlavou a jediným východiskom pre vás je útek? Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) organizuje 21. augusta v Divadle Nová scéna diskusný večer, ktorý túto predstavu zhmotní inscenáciou Domov, kde je ten tvoj? a diskusiou s autorkou knihy, režisérom hry a odborníkmi.

Diskusný večer sa začne o 19.00 divadelnou hrou Domov, kde je ten tvoj? Divadla Nová scéna o fiktívnom príbehu dvoch mladých Slovákov, ktorí musia ujsť zo svojho vojnou zmietaného domova.

„Chcem divákovi ponúknuť možnosť vžiť sa do životov iných. Do osudov, ktoré, dúfajme, nikdy nebudú naše. Bez zbytočnej popisnosti a zaujatej politickej angažovanosti,“ hovorí o hre dánska autorka literárnej predlohy inscenácie Janne Tellerová, ktorá pri tejto príležitosti pricestuje na Slovensko.

Na predstavenie o 20.00 nadviaže diskusia o tom, prečo je dôležité informovať vyvážene a pravdivo o migrácii. O svojich skúsenostiach bude spolu s Janne Tellerovou diskutovať Svetozár Sprušanský, režisér hry z Divadla Nová scéna, Richard Danziger, riaditeľ Regionálneho úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre Západnú a Strednú Afriku v Senegale, a Bernard Priecel, riaditeľ migračného úradu Ministerstva vnútra SR.

Diskusia bude v angličtine s tlmočením do a zo slovenčiny.

Diskusný večer je súčasťou 7. ročníka vzdelávacieho seminára Európskej migračnej siete (EMN) o migrácii Dopady a príležitosti medzinárodnej migrácie, ktorý od 20. do 22. augusta v Bratislave organizuje IOM ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR.

Podrobnejšie informácie o seminári sú dostupné na www.emnseminar.sk.

– Koniec –

Informácie pre redakcie:

Prípadný záujem zástupcov médií o rozhovor s hosťami diskusného večera je potrebné dohodnúť si vopred s Úradom IOM v SR, mobil: 0917 207 094, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podujatie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/656335021853391/

O podujatí:

19.00 / Divadelná hra: Domov, kde je ten tvoj?
Divadelná inscenácia bude v slovenskom jazyku s tlmočením do angličtiny, 60min. bez prestávky, trailer

20.00 / Diskusia s odborníkmi o tom, ako hovoriť o migrácii pravdivo a vyvážene.
Diskusia bude v angličtine s tlmočením do/zo slovenčiny.

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie EMN:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane na účely podpory tvorby politík Európskej únie a jej členských štátov. Medzi hlavné aktivity EMN, ktoré koordinuje Európska komisia, patrí príprava štúdií, výročných správ a Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, výmena informácií v rámci systému ad hoc otázok a organizovanie rôznych odborných stretnutí.

EMN vznikla na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES a financuje ju Európska únia. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR.

logo emn new sk


Viac informácií: www.emn.sk a www.ec.europa.eu/emn.