fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 2. júla 2019 – Na čo si dať pozor, ak sa chystáte cestovať alebo pracovať vo svete a chcete sa vyhnúť rizikám obchodovania s ľuďmi? Informujte sa skôr, ako bude neskoro.

„Najviac ľudí cestuje do zahraničia za prácou v letných mesiacoch. Novodobými otrokmi sa každoročne stávajú desiatky Slovákov – muži aj ženy, ľudia rôzneho veku vrátane detí, s minimálnym príjmom aj zo štandardného sociálneho prostredia,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku.

Obchodníci vykorisťujú ľudí najmä za účelom nútenej práce, núteného žobrania, páchania trestnej činnosti, sexuálneho vykorisťovania a na nútené sobáše. Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR za rok 2018 sa Slováci stali obeťami obchodovania s ľuďmi a boli vykorisťovaní najčastejšie v Nemecku, Veľkej Británii, Švajčiarsku, Rakúsku či vo Švédsku.

IOM Slovensko vytvorila niekoľko nástrojov na zvýšenie osobnej bezpečnosti pri cestovaní a práci v zahraničí, napríklad webovú stránku www.bezpecnecestovanie.iom.sk a preventívnu mobilnú aplikáciu Safe Travel & Work Abroad, ktorá je dostupná v Google Play a App Store a na webovej stránke www.safe.iom.sk.

Sú v nich dostupné tipy na bezpečné cestovanie do zahraničia – ako sa pripraviť na cestu, na čo myslieť počas pobytu a čo robiť v krízovej situácii. Aplikácie obsahujú tiež rady, ako rozpoznať znaky obchodovania s ľuďmi, dôležité informácie, čo má spĺňať sprostredkovanie práce či pracovná dohoda a užitočné kontakty pre človeka, ktorý sa ocitne v núdzi.

„Ak máte podozrenie, alebo sa už priamo nachádzate v situácii, že ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, kontaktujte a požiadajte o pomoc slovenské veľvyslanectvo, miestnu políciu alebo iné verejné či mimovládne inštitúcie v krajine, kde sa nachádzate,“ vysvetľuje jeden z kľúčových krokov Zuzana Vatráľová.

Preventívne informácie pred vycestovaním do zahraničia poskytuje aj Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 alebo informačná linka IOM o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní 0907 787 374.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Viac informácií o aktivitách IOM v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

IOM na Slovensku v spolupráci so štátnymi inštitúciami, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami sa venuje boju proti obchodovaniu s ľuďmi venuje už od roku 2003.

IOM v súčasnosti:

Výsledky aktivít IOM Slovensko v boji proti obchodovaniu s ľuďmi:

https://iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi/statistiky-aktivit-iom-v-boji-proti-obchodovaniu-s-ludmi.html

Viac informácií o obchodovaní s ľuďmi vo svete:

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.