fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 10. novembra 2020 – Filmový festival Jeden svet premietne dokumentárny film Jednosmerný lístok o utečencoch, ktorí stoja pred veľkou životnou zmenou. S témou filmu je spojená aj diskusia o živote v utečeneckom tábore a o tom, ako im môžeme aj my pomôcť. Film aj diskusia budú dostupné online 11. novembra 2020.

Film Jednosmerný lístok je príbehom o dvoch kamarátoch, ktorým sa po 20 rokoch v utečeneckom tábore v Ugande nádej na nový život stala realitou. Odchádzajú do USA, kde ich čaká nový svet, ľudia, jazyk, jedlo či počasie. Film zobrazuje ich sny a túžby, každodenný zápas o lepší život a odcudzenie, ktoré prežívajú v cudzej krajine.

Online premietanie filmu v anglickom jazyku a s anglickými titulkami bude dostupné na webovej stránke festivalu Jeden svet 11. novembra od 12. hodiny počas nasledujúcich 24 hodín.

Premietanie filmu financuje Európska únia v rámci aktivít Európskej migračnej siete (EMN), ktorej aktivity na Slovensku koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

„Film prezentujeme aj v rámci Global Migration Film Festival pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa migrantov, ktorý si pripomíname 18. decembra,“ hovorí Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

O živote v utečeneckom tábore a najmä o pomoci utečencom ich presídlením do bezpečných krajín bude diskutovať Miroslava Pinková z Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Zuzana Vatráľová z Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Online diskusia v slovenskom jazyku Jednosmerný lístok: čo to je a ako funguje presídľovanie? sa začne 11. novembra o 18. hodine na facebookovej stránke festivalu Jeden svet.

Podľa UNHCR bolo ku koncu roku 2019 pre ozbrojené konflikty, prenasledovanie alebo násilie nútených opustiť svoje domovy 79,5 milióna ľudí, z toho 20,4 milióna bolo utečencov pod mandátom UNHCR. V roku 2019 v rámci presídľovacieho programu UNHCR odišlo do krajín presídlenia takmer 64-tisíc utečencov.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v Bratislave, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Online premietanie filmu: https://www.jedensvet.sk/filmy/jednosmerny-listok/

Online diskusia: https://www.facebook.com/events/854464062027049/

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, koordinácie aktivít Európskej migračnej siete a humanitárnych transferov utečencov. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.

Predstavenie EMN:

Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a medzinárodnej ochrane na účely podpory tvorby politík Európskej únie a jej členských štátov. Medzi hlavné aktivity EMN, ktoré koordinuje Európska komisia, patrí príprava štúdií, výročných správ a Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, výmena informácií v rámci systému ad hoc otázok a organizovanie rôznych odborných stretnutí.

EMN vznikla na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES a financuje ju Európska únia. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR.

logo emn new sk

Aktivity EMN na Slovensku koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Viac informácií: www.emn.sk a www.ec.europa.eu/emn.