fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 22. októbra 2021 – Jej prioritou je poskytovať konkrétnu a adresnú pomoc klientom a podporu partnerom v štátnej, verejnej, komerčnej a mimovládnej sfére.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) má svoje zastúpenie na Slovensku od roku 1996. Počas svojej 25-ročnej činnosti asistovala 1 700 migrantom pri bezpečnom návrate zo Slovenska domov, cez svoje Migračné informačné centrum IOM poskytla komplexné integračné poradenstvo viac ako 42 000 klientom v hlavných oblastiach života na Slovensku a pomohla sa vrátiť a opätovne sa začleniť do svojho života takmer 140 obetiam obchodovania s ľuďmi.

Od roku 1998 IOM poskytuje služby migrantom, ktorí sa ocitli v neriešiteľnej situácii, nemôžu zostať na území Slovenskej republiky a želajú si vrátiť sa dobrovoľne do krajiny pôvodu. Asistovala pri ich dobrovoľnom návrate zo Slovenska už do 66 krajín. Od roku 2007 IOM poskytuje aj podporu pri ich reintegrácii po návrate domov, táto pomoc smerovala už do 37 krajín.

IOM je aktívna v boji proti obchodovaniu s ľuďmi od roku 2003, kedy spustila na Slovensku prvú celonárodnú kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi. V apríli 2006 IOM otvorila Migračné informačné centrum IOM (MIC), ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo, vzdelávanie, podporu komunít a ďalšie služby cudzincom na podporu ich integrácie na Slovensku.

„Od vstupu SR do EÚ v roku 2004 narástol počet cudzincov žijúcich v SR sedemnásobne z 22 108 migrantov na 152 902. S rastúcim počtom cudzincov sa zvyšuje aj počet našich klientov, aj potreba našich služieb. Len Migračné informačné centrum IOM za 15 rokov svojej činnosti pomohlo už vyše 53-tisíc cudzincom,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR.

Od roku 2009 je IOM národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku. Zároveň od tohto roku sa v spolupráci s vládou Slovenskej republiky a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov podieľa na presídľovaní utečencov cez núdzové tranzitné centrum v Humennom do bezpečných krajín.

V rámci týchto aktivít IOM realizuje tiež výskumy a prispieva k tvorbe migračných politík, národných stratégií a schém.

„Najnovšie sme uskutočnili výskum o pracovnej mobilite do Slovenskej republiky, ktorý sme využili pri tvorbe schémy pracovnej mobility pre SR. Svoju expertízu využívame tiež na budovanie kapacít pracovníkov štátnej a verejnej správy, organizácií aj podnikateľského sektora. V septembri sme pre zamestnávateľov uskutočnili školenie o zamestnávaní cudzincov na Slovensku a v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi sme vyškolili ďalších 56 odborníkov, ktorí pracujú s ohrozenými skupinami obyvateľstva. Získané skúsenosti zúročujeme v príprave odborných publikácií, vzdelávacích materiálov, dokumentárnych filmov, mobilných a online aplikácií či rôznych informačných kampaní pre verejnosť,“ dopĺňa Zuzana Vatráľová.

V decembri 2021 uplynie 70 rokov od vzniku IOM. Organizácia bola založená v Ženeve na pomoc miliónom pomoc vysídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe po 2. svetovej vojne. V súčasnosti má 174 členských štátov a v spolupráci s partnermi pokrýva širokú škálu migračných otázok vo všetkých častiach sveta.

V septembri 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov (OSN). IOM vo svete aj na Slovensku si 24. októbra pripomínajú 76. výročie vzniku OSN.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.