fbpx

This article is published only in Slovak language.

Bratislava, 17. decembra 2021 – V sobotu 18. decembra si pripomíname Medzinárodný deň migrantov.

Vo svete je približne 281 miliónov medzinárodných migrantov. V roku 2019 podľa správy Medzinárodnej organizácie práce (International Labour Organization – ILO) migrovalo za prácou 169 miliónov ľudí, čo predstavuje päť percent svetovej pracovnej sily. Títo pracovní migranti svojimi zručnosťami a potenciálom prispievajú k rastu globálnej ekonomiky.

V Slovenskej republike žilo v polovici roka 2021 podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ 152 902 cudzincov s povolením na pobyt, čo je 2,8 % populácie krajiny. V októbri 2021 bolo podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Slovensku zamestnaných 69 172 cudzincov, vyše 39-tisíc z nich z krajín mimo EÚ. Najčastejšie pracovali vo výrobe ako operátori a montéri strojov a zariadení.

„Okrem toho, približne každý tretí cudzinec žijúci na Slovensku podniká a potenciálne vytvára ďalšie pracovné miesta,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

Na slovenskom trhu práce sa dlhodobo nedarí obsadiť tisíce pozícií občanmi SR alebo EÚ, chýbajú najmä lekári, zdravotnícky personál, opatrovatelia, softvéroví špecialisti, vodiči, stavbári, mechanici, operátori či pracovníci v službách.

„Cudzinci na Slovensku vypĺňajú medzery na pracovnom trhu. Prichádzajú „hotoví“ zamestnanci, náklady na ich vzdelanie a pracovné a odborné zručností nemusí znášať Slovensko. Zamestnať pracovníka z krajiny mimo EÚ je časovo a administratívne náročné, zamestnávatelia preto po nich siahajú až keď sa im nepodarí obsadiť pozíciu občanom Slovenska alebo inej krajiny EÚ,” uvádza Zuzana Vatráľová.

Ako uvádza IOM Slovensko v zisteniach výskumu pre Schému pracovnej mobility pre SR, podľa analýzy fiškálnych dopadov migrácie za rok 2018 cudzinci prispievali do verejného rozpočtu viac, ako z neho čerpali.

Zahraniční pracovníci zároveň zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu aj v rozvoji svojich domovských krajín. V roku 2020 podľa údajov Svetovej banky o globálnych remitenciách poslali migranti domov vyše 700 miliárd dolárov, z toho 540 miliárd do krajín s nízkymi a strednými príjmami.

Cestovné a iné obmedzenia prijaté v súvislosti s pandémiou mali negatívny dopad aj na mobilitu. Podľa Správy IOM o migrácii vo svete 2022 počet medzinárodných migrantov bol v roku 2020 nižší približne o dva milióny. Uzavretím hraníc mnohí migranti uviazli v krajinách bez príjmu, prístrešia či poistenia a potrebovali pomoc.

Aj keď pandémia koronavírusu znamenala pokles ľudskej mobility, počet obetí – mŕtvych alebo zmiznutých migrantov vo svete – podľa IOM za rok 2021 k 10. decembru prekročil číslo 4 500, teda o takmer 300 viac v roku 2020.

„Ďalší sa na svojej ceste stali obeťami obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov, čelili rozsiahlej stigmatizácii, nerovnosti, xenofóbii a rasizmu, migrantky zvýšenému riziku rodovo podmieneného násilia. ,“ dodáva Zuzana Vatráľová.

„Aby sa však naplno využil potenciál ľudskej mobility, musíme obnoviť náš záväzok posilniť legálne cesty pre migráciu, ktoré rešpektujú národnú suverenitu aj ľudské práva ľudí v pohybe. Vyžaduje si to naše okamžité kolektívne úsilie a odhodlanie vytvoriť politiky, ktoré maximalizujú potenciál migrácie pre všetkých a zároveň zabezpečia ochranu základných ľudských práv migrantov,“ vyjadril sa generálny riaditeľ IOM António Vitorino v svojom príhovore k Medzinárodnému dňu migrantov 2021.

Medzinárodný deň migrantov ustanovilo Valné zhromaždenie OSN, aby pripomenulo, že treba zaistiť dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd všetkých migrantov.

– Koniec –

Ďalšie informácie:

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR, tel. číslo 02 – 5273 3791, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Zdroje informácií v správe:

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (UN DESA): International Migration 2020 Highlights
https://www.un.org/en/desa/international-migration-2020-highlights

International Organization for Migration (IOM): World Migration Report 2022
https://worldmigrationreport.iom.int/

Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ: Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike - 1. polrok 2021
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/rok_2021/2021-I.polrok-UHCP-SK.pdf

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Zamestnávanie cudzincov na území Slovenskej republiky za rok 2021 – Október 2021
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zamestnavanie-cudzincov-statistiky/kopia-zamestnavanie-cudzincov-na-uzemi-slovenskej-republiky-za-rok-2020.html?page_id=1060278

The World Bank – Migration and Remittance Data
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data

International Organization for Migration (IOM): Global Migration Indicators 2021
https://publications.iom.int/books/global-migration-indicators-2021

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad v SR: Schéma pracovnej mobility pre SR
https://iom.sk/sk/aktivity/spolupraca-a-partnerstvo/schema-pracovnej-mobility-pre-slovensku-republiku.html

Posolstvo generálneho riaditeľa IOM k Medzinárodnému dňu migrantov 2021

Webová stránka IOM k Medzinárodnému dňu migrantov 2021
https://www.iom.int/international-migrants-day-2021

Predstavenie IOM:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzivládna organizácia založená v roku 1951 na pomoc presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V roku 2016 sa IOM stala súčasťou systému Organizácie Spojených národov ako migračná agentúra OSN. V súčasnosti IOM svojou činnosťou pokrýva širokú škálu migračných otázok vo viac ako 150 krajinách sveta. Ako popredná medzinárodná organizácia v oblasti migrácie IOM vyvíja v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech migrantom aj spoločnosti. Viac informácií: www.iom.int.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996. IOM Slovensko v súčasnosti vyvíja aktivity najmä v oblasti integrácie migrantov do spoločnosti, asistovaných dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu a pomoci migrantom po návrate domov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM realizuje rôzne typy aktivít – poskytuje služby migrantom, realizuje výskumy, informačnými kampaňami zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii migrantov, vzdeláva a buduje kapacity kľúčových aktérov v oblasti migrácie. Viac informácií: www.iom.sk.

Prioritou IOM je vo všetkých svojich programoch poskytovať konkrétnu pomoc migrantom.