fbpx

Príbeh 31-ročného Sheremeta Beqiriho sa začína v Kosove, kde býval aj s celou rodinou u svojho bratanca. Nemohli však u neho ostať dlhodobo. Nevyriešená bytová otázka bola jedným z dôvodov, pre ktorý sa rozhodli odísť. Počas snahy dostať sa do západnej Európy bol pán Beqiri spolu s rodinou zadržaný na území Slovenska.

Začiatkom roka 2015 sa stretol s pracovníkom IOM, ktorý ho informoval o možnosti dobrovoľného návratu s IOM a o reintegračnej pomoci, s ktorou by mohol riešiť problém rodiny s bývaním. Pán Beqiri sa zaregistroval do programu AVRR a spolu s pracovníkom IOM vypracovali reintegračný plán na stavbu vlastného príbytku, ktorý by pomohol štvorčlennej rodine zabezpečiť trvalé ubytovanie a zlepšiť ich životné podmienky.

Po návrate do Kosova IOM poskytla klientovi podporu na nákup stavebného materiálu, zvyšné náklady na stavbu bývania hradil pán Beqiri, jeho otec poskytol stavebný pozemok.

Sheremet z Kosova: S pomocou IOM sa nám podarilo vytvoriť vlastný domov

„Som rád, že sme späť, pretože pre mňa samého i rodinu by to bolo v zahraničí trápenie. Som naozaj šťastný a spokojný, že som sa vrátil a som vďačný za  reintegračnú pomoc, ktorú sme získali. Podarilo sa nám vytvoriť si vlastný domov,“ vyjadril sa pán Beqiri.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

Od roku 2004 do konca roka 2015 IOM pomohla pri reintegrácii po návrate 184 jednotlivcom alebo rodinám v 25 krajinách na celom svete. Bola im poskytnutá reintegračná pomoc v hodnote 280 664,70 eur.

Viac informácií, ako IOM pomáha migrantom pri návrate a po návrate zo Slovenska domov: www.avr.iom.sk.

logo solidarita sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.