fbpx

Od októbra 2012 do júna 2013 IOM zrealizovala už tretiu sériu tréningov spojenú s regionálnymi  workshopmi pre zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí pracujú s migrantmi. Účastníci tréningov aj workshopov sa od lektorov IOM, aj osobne od migrantov z Afganistanu, Kolumbie, Vietnamu a Ruska, dozvedeli viac o rôznych aspektoch migrácie a integrácie migrantov, mohli si vytvoriť aktuálny obraz o migrantoch žijúcich na Slovensku. Na workshopoch účastníci získali informácie o novele zákona o pobyte cudzincov a jeho aplikácii v praxi a počas praktickej časti si trénovali zručnosti, ktoré využijú v komunikácii a práci s migrantmi na Slovensku. Tréningy aj workshopy tiež posilnili spoluprácu medzi pracovníkmi inštitúcií na lokálnej úrovni. Takto vyškolení pracovníci môžu ponúkať kvalitnejšie služby migrantom a uľahčiť ich integráciu v spoločnosti.

V januári 2013 sa uskutočnili dva úvodné tréningy. Zúčastnilo sa na nich 45 príslušníkov oddelení cudzineckej polície, oddelení hraničnej kontroly a riaditeľstva hraničnej polície a pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obvodných úradov, mestských zastupiteľstiev a centier právnej pomoci.

trening-iom-2013-iii-1

trening-iom-2013-iii-2

Vzdelávací program pokračoval v apríli a máji 2013 v Nitre, Žiline, Prešove a Trnave workshopmi, na ktorých sa zúčastnilo 39 účastníkov úvodných tréningov. Druhý deň každého z workshopov bol vyhradený na poradenský deň pre migrantov z tretích krajín. Poradenstvo im poskytovali účastníci workshopov – príslušníci oddelení cudzineckej polície, zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obvodných úradov z oddelenia štátneho občianstva a matrík spolu s pracovníkmi Migračného informačného centra IOM.

Možnosť získať informácie od viacerých inštitúcií na jednom mieste využilo 37 migrantov zo 14 krajín mimo EÚ. O poradenstvo prejavili záujem aj zamestnávatelia migrantov a občania SR zastupujúci migrantov. Ich otázky sa týkali najmä pobytu na Slovensku, zamestnania, podnikania a získania štátneho občianstva SR. Poradenské dni uľahčili prístup migrantov k informáciám a pomohli zlepšiť spoluprácu medzi zastúpenými inštitúciami.

Od júla 2013 IOM realizuje štvrtú sériu tréningov a nadväzujúcich workshopov pre ďalších pracovníkov uvedených inštitúcií. IOM vzdeláva a trénuje pracovníkov štátnej a verejnej správy od roku 2010 v rámci projektu Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi. Do konca júna 2013 sa týchto školení zúčastnilo vyše 290 odborníkov z celého Slovenska.

logo solidarita sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.