fbpx

Slovenská republika poskytla dočasné útočisko 11 somálskym utečencom z Jemenu. Skupina somálskych žien a detí, ktoré museli pre hrozbu prenasledovania opustiť svoju rodnú krajinu, prišla na Slovensko 18. februára 2014. Utečenci budú po dobu šiestich mesiacov ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom, kde absolvujú prípravu na život v novej krajine. Po nej budú trvalo presídlení do Spojených štátov amerických alebo iných krajín.

res-somalia-feb-2014

Ilustračné foto – IOM Slovensko

IOM zodpovedá za prepravu utečencov do SR a zo SR do krajiny presídlenia a poskytuje služby súvisiace so zdravotnými prehliadkami utečencov a kurzmi kultúrnej  orientácie, ktoré pripravujú utečencov na nový život v krajine ich presídlenia.

Aktivity IOM v projekte Humanitárny transfer utečencov sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admissions Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.