fbpx

Na základe trojstrannej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciu pre migráciu (IOM) bolo v Núdzovom tranzitnom centre v Humennom (Emergency Transit Centre – ETC) v roku 2011 prijatých 86 utečencov z utečeneckých táborov v Eritrei a Iráne.

Slovenská republika poskytla týmto utečencom dočasné útočisko po dobu 6 mesiacov pred ich  presídlením do niektorej z prijímajúcich krajín. Do Humenného prišlo spolu 46 afganských a 40 somálskych utečencov, z toho 40 bolo v tomto roku úspešne presídlených do Spojených štátov amerických.

IOM je zodpovedná za prepravu utečencov do Slovenskej republiky a následne do krajiny presídlenia, tiež za lekárske prehliadky a kultúrnu orientáciu a/alebo jazykové kurzy, ktoré pripravujú utečencov na nový život v krajine ich presídlenia.

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Programme, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.